పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అమ్మ_____అమ్మ 77 అమ్మ_____అమ్ము

అమ్మను పట్టి వసంతము చిమ్మినట్టు

 • వరుసాడ తగని వారితో సరసములకు దిగినట్లు.
 • వాడుకలో అవ్వను పట్టుకొని వసంతా లాడినట్లు అన్న రూపంలో కానవస్తుంది.

"కమ్మని తేనెలు జడిగొన
నమ్ముల నిటు నింతు రయ్య యబ్జాలయపై
నమ్మను బట్టి వసంతము
జిమ్ముద మనుపలుకునిజము చేసి మనోజా!"
                లక్ష్మీ వి. 4. 68.

అమ్మనే జెల్ల

 • ఆశ్చ ర్యార్థకం.
 • "అమ్మ నే జెల్ల నెవతయో యవల నొక్క, కొమ్మ నా ప్రాణవిభు నేలుకొనియె నేమొ. శుక. 1 ఆ. 396 ప.
 • చూ. అమ్మక చెల్ల.

అమ్మయ్య

 • ఏదో బరువు తీరినట్లు ఊరటతో అనుమాట.
 • "అమ్మయ్య! యిప్పటి కీపని ముగిసింది." వా.

అమ్మయ్య యను

 • ఆశ్చర్యము ప్రకటించు, ఊరటను తెలుపు.
 • "సతీపతుల జాతిరీతు లమ్మయ్య యని రతిప్రియుడు వొగడ." రాధి. 1. 67.
 • "అమ్మయ్య! అనుకోవచ్చు ఈపని అయిపోయింది." వా.

అమ్మలక్కలు

 • ఇరుగుపొరుగు స్త్రీలు.
 • "ఇరుగుపొరుగున అమ్మలక్కలు చేరి మొగమోటము పెట్టి అడిగిన తప్పించు కొన లేక ఆమె సర్వము వారలతో చెప్పి వైచెను."
 • కవిమాయ. అం. 4. పే. 65 పం. 7.

అమ్మలక్క లని తూలు

 • అమ్మా అక్కా అని ప్రాధేయ పడు.
 • "తొడిబడ నమ్మలక్క లని తూలుచు దీనత దోయి లొగ్గుచున్."
 • ఆము. 2. 59.

అమ్మవారు

 • మశూచికము.
 • "ఆ ఊళ్లో అమ్మవారు ప్రబలంగా ఉందట! అక్కయ్యపిల్లలను వెంటనే పిలిపించి వేస్తే బాగుండును." వా.

అమ్మశక్తిలాగా

 • భయంకరంగా.
 • దుర్గ, కాళి యిత్యాదులను అమ్మశక్తులు అంటారు.

అమ్మా ఆలీ అను

 • బూతులు తిట్టు.

అమ్మా ఆలీ ఎంచు

 • బూతులు తిట్టు.
 • చూ. అమ్మా ఆలీ అను.

అమ్మా ఆలీ తిట్టు

 • బూతులు తిట్టు.
 • చూ. అమ్మా ఆలీ ఎంచు.

అమ్ముడు గడచు

 • అమ్ముడు పోవు. వివాహమై అత్తవారింటికి పోవు. పూర్వపు రోజుల్లో కన్యను