పుట:Nutna Nibandana kathalu.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


విషయ సూచిక

1.గబ్రియేలు యోహాను జననాన్ని ఏరిగించడం
2.యేసు జననాన్ని ఎరిగించడం
3.మరియ యెలిసబేతును సందర్శించడం
4.స్నాపక యోహాను జననం
5.క్రీస్తు జననం
6.గొర్రెల కాపరుల సందర్శనం
7.దేవాలయంలో శిశువు సమర్పణం
8.జ్ఞానులు శిశువుని సందర్శించడం
9.హేరోదు పసిబిడ్డలను చంపించడం
10. దేవాలయంలో యేసు
11.యోహాను బోధ
12క్రీస్తు జ్ఞానస్నానం, శోధనలు
13.మొదటి ఐదుగురు శిష్యులు
14.పర్వత ప్రసంగం
15.. నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చడం
16.దేవాలయాన్ని శుద్ధిచేయడం .
17.నికొదేము
18.సమరయ ప్రీ
19.వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీ
20నజరేతులో క్రీస్తుబోధ
21.రోగులకు స్వస్థత
22- శిష్యులకు పిలుపు
23.పక్షవాత రోగికి ఆరోగ్యం
24.శతాధిపతి సేవకునికి ఆరోగ్యం

25.నాయీను వితంతువు కుమారుడు
26.స్నాపక యోహాను దూతలు
27సీమోను ఇంటిలో పాపాత్మురాలు
28.దీర్ఘకాలరోగికి ఆరోగ్యం
29.మత్తయికి పిలుపు
30.విత్తేవాని ఉపమానం
31.గోదుమ పైరులో కలుపుమొక్కలు
32.తుఫానుని ఆపడం
33.రక్తస్రావరోగి, చనిపోయిన బాలిక
34.ఊచచేతివానికి ఆరోగ్యం
35.పండ్రెండుమంది శిష్యులు
36.స్నాపక యోహాను మరణం
37.ఐదువేలమందికి ఆహారం
38.నీటిపై నడవడం
39.కననీయ స్త్రీ విశ్వాసం
40.పేతురుకు ప్రధానాధికారం
41దివ్యరూపధారణం
42.చేప నోటిలో నాణెం
43.గొప్పవాడు ఎవడు?
44.చిన్నబిడ్డలను దీవించడం
45.తోడివారిని క్షమించాలి
46.నడుము వంగిన ప్రీ
47.మంచి సమరయుడు
48.జక్కయ
49.బర్తిమయి
50మరియా మార్తలు
51ద్రాక్షతోట ఉపమానం