పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ గ ణే శా య న మ:

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం

ఉపోద్ఘాతాధికరణం

పూర్వపక్షం

  అవునయ్యా యెంకిపాటలను కృష్ణపక్షాన్ని యేకాంతసేవ మొదలైనవాటిని వాటి ఉపోద్ఘాతకర్తలు ప్రశంసించారు. కనుక అవి ప్రశస్తమైనవి అని అంటారా?

తటస్ధాక్షేపం

   ఈ తీరుగా విదిత్గమవుతున్నది.  ఈ ఉపోద్ఘాతాలే అప్రశస్తాలు విషయ విమర్శం చేసే ఉపోద్ఘాతాలు కూడవని కాదు. కాని వేరు మార్గపువి అయివున్నవి. కనుక అప్రశస్తాలన్నాను. ఆసంగతి వివరిస్తాను. పూర్వ కాలంలో కొందరు కృతివ్రాస్తే రాజులను ఆశ్రయించి ధనం సంపాదించే వాండ్లు ఈ కాలపు కృతికర్తలు ఉపోద్ఘాత కర్తలను ఆశ్రయించి కీర్తి సంపాదించ యత్నిస్తున్నారు. దీంట్లో ఒకరిజట్లోగుండా ఒకరు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకరు రామలింగారెడ్ది వారిచేత వ్రాయిస్తే మరియొకరు నల్లవాండ్ల కంటే తెల్లవాండ్రైతే బాగుంటుందని పెద్ద యెత్తేత్తి అడివి బాపిరాజు ప్రభృతులవలె తల్లవారిచేత వ్రాయిస్తున్నారు. కృతికర్తలు పొగడడం నిర్వివాదం యెంకిపాటల కర్తమటుకు యెంకి పాటల కర్త వరుసగా తన పా"టలు మొదలు విన్నవారిని బుజాలు తట్టిన వారిని తనను పొగడిన అనసూయ, సుజనరంజని, జ్యోతి, సాహితి యీ పత్రికల ప్రవర్తకులను శారదను వరసగా నమస్కారాల పాటతో కీర్తించాడు. పాటలు విన్న శ్రీ శ్రీ శ్రీ రాజా వెంకటాద్రి