పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/276

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


241

భావనాధికరణం

"We are bound to admit that we apply the term "Romantic" to words worth in a sense very different from that in which we use it of Coleridge, in Rousseau or Herder in a sense very different from that in which we give  to Chateaubriand or Burger or Tieck"  
    (రొమాంటికు అనే పదాన్ని వర్డ్సువర్తుకు వర్తింపజేసి దాని కంటె భిన్నమైన అర్ధంలో కోలరెడ్జికి షెటూబ్రియాండు అర్గరు టీకం అనే వారికి వర్తింపజేసే దానికంటె భిన్నమైన అర్ధంలో రూసో జార్దరులకు అన్వితం జేస్తున్నామని మన మొప్పుకొనక తప్పదు)  అని చార్లెసు యెడ్వినువాహెగు (Charles Edwin Vaughan) వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. రొమాంటిక్కు అంటే ప్రకృష్టభావనా పాటన విశిష్టమైన - కవిత భారత వర్షానికి కొత్తగదని ఉత్తర రామచరిత్ర కర్తృ ప్రబృతులు రొమాంటికు కవులని విశదపరచాను. అయితే కలిశకము 49- వ శతాబ్ది (క్రీస్తుశకం 18-వ శతాబ్ది) ప్రదమ భాగంలో యూరపు దేశాల్లో కావ్య రచనయందేర్పడ్డ భావజాడ్యం అక్కడ  తిరస్కార్యమైనట్లు నన్నయదుల భారతాభసాలు మొదలైనవాటిలో ఆరంభించి రాను రాను వికృతరూపం పొంది తెలుగుకృతుల నావరించి వున్న బావజాడ్యం వాస్తవంగా త్యాజ్యమెను ఆంధ్ర జాతియొక్క సర్వేతిహాసంతో ఈ భావజాడ్యం సంబద్దమైవున్నది.
  దీన్ని వాజ్మయసూత్రంలో ప్రధమ ద్వితీయ ఖండాల్లో దంచేశాను. తెలుగు దేశపు ఆ భావజాడ్యం తిరస్కార్యమైతే ప్పటి కృతుల్లో వున్న చిల్లర శృంగారం పులుముడు శబ్దవాచ్యత అయోమయం దృష్టి సంకోచం, ఊగుడు మాటలు మొదలైన కల్మషం అంతకంటే మూడు రెట్లుక్కువగా తిరస్కార్యమంటున్నాను. యూరోపు ఖండ సాహిత్య చరిత్ర భారత వర్ష సాహిత్య చరిత్ర అనుకొని భారత వర్షపు సాహిత్యానికి అంధులై చిల్లర శృంగారం పులుముడు అయోమయం