పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/237

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


202

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

కావ్యాలకు మీకు సమ్మతమైతే దాన్నే స్వాకరించవచ్చును. నేను వీటిని క్షుద్రకావ్యాలంటున్నాను. అభిప్రాయం వొకటే గనుక పేరుబాబాదకం గాదంటున్నాను ధర్మరక్షకత్వంగాని ధర్మప్రతిష్ఠగాని లేంహి చిల్లరమనుషుల శృంగారం క్షుద్రం గనుక ఆకావ్యం క్షుద్రమంటున్నాను.

క్షుద్రకావ్యాలు

యెంకిపాటలు మొదలైనవట్లో చిల్లరపాత్రలశృంగారం గనుక అవి రసాభాసకావ్యాలంటున్నాను. చిల్లరకావ్యం శృంగారరసాభాష కావ్యం క్షుద్రకావ్యం యీమూడు నేను సమానార్ధంలో ప్రయోగిస్తున్నాను రసాభవకావ్యమన్న చోట శృంగార రసాభవమని సమన్యయం ధుష్టుల శృంగారం అత్యంతం దూష్యం గనుక

"కావ్యాలాపాంశ్చ వర్దయేత్"

అనే వచనానికి గిరు అవుతున్నది. నారాయనమ్మ నాయుడుబావ పాటలో నారాయణమ్మను లేవదీసిన జారుడైన నాయుడుబావకు అరకీయ మీది గతిని ఆపాట తెలుపుతున్నది. బారతిలో పకటితమైన శ్రీముక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి కృతి లక్షి అనే కధలొ పరకాంత అయిన లక్షిచేనిని ప్రకాశంపట్టుకొని యేమంటావంటే "కొన్నాళ్లకింద అయితే నీతొయేక్కడిమైనా వచ్చేదాన్ని యిపుడు వయసుముదిరించి" అని అతడు పోయినతరువాత యేదుస్తుంది. యిట్లాటి తుచ్చస్త్రీల తుచ్చులశృంగారం

    "సన్నాసన్నా గాజులెవే నారాయణమ్మా నీ
     చిన్నాచిన్నా చేతులాకు నారాయణమ్మా".

అని యీఫక్కి మాటలకూర్పు కొంతసొంపుగావున్ంబా హేయకోటిలో చేదుతున్నవి ఇట్లాటిశృంగారానికిదివరకు పేరు పెట్టకవిడిచినా యిక్కడ దుష్ఠశృంగారమని దీన్ని వ్యవహరిస్తున్నారు. తారాశశాంకచ్విజయం నారాయణమ్మ నాయుడుబావపాట ముక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి లక్ష్మి