పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


200

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

గోవింద యని నీవు గొదావరిలోబడి
దేవతల్లో గలిసి నావా చంద్రమ్మ
నే నింక బతికెవున్న్నానా చంద్రమ్మ
                                 (యెంకయ్య చంద్రమ్మపాట)
అనేమాటలు జాలిపుట్టిస్తున్నవి
   "గోవునూ లచ్చిమికి కోటిదంణాలు
    మనిఅసికైనాలేని మంచిపోకిళ్లూ
    యెంకితొకూకుంది యింతసెపుతుంటే
    తనతోటి మనిసల్లె తలతిప్పుతాది
    గొవుమాలచ్చిమికి కోటిదణ్నాలు

అనే మాటలు అమాయిక తిర్యక్ఱకృతిని గురించినవి బావావున్నవి ఈకరునాదులకుగూడా కొంతవరకైనా పరిణతిగల నాయకులున్నప్పుడు పరిణతభావొన్మీలనానికి కవికి అవకాశం యేర్పడుతుంది లేదా యెంకిపాటల్లోవలె యెంకయ్య చంద్రమ్మపాటలోవలె మామూలు యేడ్పే మామూలు తలపులే వ్యక్తమవుతవి కరుణాదులకు ఉత్తమనాయకుల అవశ్యకతలేదు గనకనే లొకోత్తరగుణోత్తరనాయకులు లేకున్నాపాశ్చాత్యుల ట్రేజడీలనే కరుణభయానక భీభత్స విశిష్టమైన రూపకాలు శ్రోతవ్యంగా ద్రుష్టవ్యంగా వుంటున్నవి. ఈ చర్చ యింత కెక్కువ్చ అప్రస్తుతం గనుక చాలిస్తున్నాను. ఉత్తమశృంగారానికి ఉత్తమగాకులు అవశ్యకమని నిరూపించాను.

           అని శ్రీ ఉమాకాన్తవ్చిద్యా శేఖరకృతిలొ వాజ్మయసూత్ర
               పరిశిష్టంలో శృంగారాదికరణం సమాప్తం.