పుట:Narayana Rao Novel.djvu/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
197
అ ఇ ఉ ణ్ ఋ ఌ క్

వేగము! వేగము! రైలు సంగీతము పాడునా! ఒకొక్కప్పుడు రైలు తాళము వేయుచున్నట్లు తనకు తోచును. ఎంత చిత్రమో? టక టక టక టక. శారద మెరపువలేమాత్రమే తోచినది. నారాయణుడు పాడుకొన్నాడు.

ఓహో కవిత్వమా, నీవు విశ్వమోహినివి. శివుని డమరుకమున జనించితివా?

‘అ ఇ ఉ ణ్ ఋ ఌ క్.’

ఈ రైలుచక్రముల చప్పుడు అందుండియే జనించినదా?

‘అ ఇ ఉ ణ్ ఋ ఌ క్.’

‘శ్రీవాణీగిరిజా శ్చిరాయ దధతో వక్షోముఖాజేషుయే.’

కవిత్వము సర్వకళాస్వరూపము. కవిత్వము విశ్వస్వరూపము. సర్వ సృష్ట్యాత్మకము. అఇఉణ్ఋఌక్. టక టక టక టక. ఆతడు నిద్రగూరినాడు.