పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

136

మీఁగడ తఱకలు


మానినీనూతనమకరకేతనుcడు
భానుసమానుండు పరతత్త్వవేది
అనుమానమునఁ దేలి యావనమాలి
చనవరి యిల్లాలిచనుబాలుఁ గ్రోలి
పెరిగినయన్నగోభిలమౌనికన్న
        పరతత్వరుచి గన్న ప్రాయంపుమిన్న
విజయరాఘవశౌరి విద్యావిహారి
        భుజబలకంసారి పూర్ణసంహారి
అన్నిట నవధాని యారాజధాని
        మన్ననతో నేలు మహి మేలు మేలు.

(విజయరాఘవ నాయకుని విప్రనారాయణచరిత్రమున పదము)

హరిభక్తి దప్పింతునా నాపై
         ననురక్తి రప్పింతునా
పరమపావను డీబాపడు నిను జూచి
         పడసేవాడు గాడే, ఓ చెల్లె
విటునిగా నడిపింతునా దాసరి
         నటనలు విడిపింతునా,
కటకట నీ కింత గర్వమేలె వీ
         డటువంటివాడు గాడె, ఓ చెల్లె
గీతము వినిపింతునా మరునికై
         జీతము కెనయింతునా
నాతిరో హరికీర్తనకు జొక్కువాడు నీ
         గీతమునకు దక్కునా, ఓ చెల్లె
అడపము గట్టింతునా వానిచే
         మడుపులు చుట్టింతునా
గడిదేరి పలికేవు కైంకర్యపరుడు నీ
         కడపము గట్టునట్టె, ఓ చెల్లె

(పదం, కాంభోజరాగం, ఆటతాళం)

చదివేది దివ్యప్రబంధము, మాకు
         సైపదు సంసారబంధము