పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

137


ఎద నుండు హరిభక్తిగంధము యో
         గీంద్రులతోనే సంబంధము
మాతో మీ కేటి మాటలు, విన
         బ్రాతి గాదు మీ పాటలు
భవనంబులు పర్ణశాలలు మా
         పాటలు హరిమీదియేలలు
తగిలి యుందురు ముక్తిబాలలు మా
         దాపురములు హరిలీలలు
మే మున్నయూరు శ్రీద్వారకా ముక్తి
         కామినిపైనె మా కోరిక
స్వామిభక్తి మాకు చేరికె వో
         కోమలి నీ విక వూరకే పోవే
ఆలుబిడ్డల పొందు కోరము మేము
         కోరేది హరిభక్తిసారము
నీలవర్ణుని గొల్చువారము మీ
         యాలాపములు విన నేరము
పరమాన్నములు కాయగూరలు మా
         పరిధానములు నారచీరలు
సరిసోవు మీకు మా మేరలు మా
         సంగడివాండ్రు పకీరులు.

శంపాలతలు నటింపఁగఁ
దుంపురులై చినుకు లగుచుఁ దోరణ లగుచున్
జంపకగంధి చలింపఁగ
నంపాజాలంపువాన లప్పుడుగురిసెన్,

తాటోటు బాపనదాసరి నీవు
తోటపనుల్ సేసి తొడు సెల్ల మాని
వోరి మాయింటి కెందుండి వచ్చితివి
వూరకె నా బిడ్డ యోజలు చెఱిచి.

తిరుమణి యేమి నీ తిరుచూర్ణ మేమి
కరమున శంఖచక్రంబు లివేమీ
దాసరితన మేమి తావడా లేమి