పుట:Matamu-Pathamu.pdf/4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

యోగీశ్వరుల వారి సంచలనాత్మక ప్రసంగాలు

DVD, VCD's

 1. సంతకము
 2. సాంప్రదాయము
 3. త్రైతశకము
 4. కోడిపుంజు-పాదరసము
 5. యుగము-యోగము
 6. నైజం-సహజం
 7. ఆత్మకు వెంట్రుక గుర్తు
 8. పైత్యం-సైత్యం
 9. శైవము-వైష్ణవము
 10. ఇందూమహాసముద్రము
 11. సృష్ఠి-సృష్ఠికర్త
 12. కాయ-పండు-కాయ
 13. జ్ఞానము-విజ్ఞానము
 14. వార-మాస-వత్సర
 15. సేకూవలి-కూలిసేవా
 16. ధర్మము-అధర్మము
 17. ఏక్‌నిరంజన్‌-అలక్‌నిరంజన్‌
 18. గురువులేని విద్య గ్రుడ్డివిద్య
 19. బట్టతల
 20. భగవంతుడు
 21. ద్రావిడులు-ఆర్యులు
 22. ప్రభువు-ప్రభుత్వం
 23. భూతం-మహాభూతం
 24. ప్రభు-ప్రజ
 25. యాదవ్‌
 26. పుస్తకము-గ్రంథము
 27. వెలుగుబంటు
 28. ప్రకృతి-వికృతి
 29. మాట-మందు
 30. ఏకత-ఏకాగ్రత
 31. హరికాలు-హరచేయి
 32. పుట్టగోసి-మొలత్రాడు
 33. 1 2 3 గురుపౌర్ణమి
 34. చమత్కార ఆత్మ
 35. క్షమించరాని పాపము
 36. మాయకుడు-అమాయకుడు
 37. మరణము-శరీరము
 38. ఎదమీదముద్ర-తల్లి తండ్రి గుర్తు
 39. ద్వితీయుడు-అద్వితీయుడు
 40. బయటి సమాజం-లోపలి సమాజం
 41. సేవా శాతము
 42. ప్రపంచ శ్రద్ధ-పరమాత్మ శ్రద్ధ
 43. శ్రీకృష్ణాష్టమి
 44. దేవునిజ్ఞానము-మాయమహత్యము
 45. తల్లి తండ్రి
 46. తల్లి తండ్రి-గురువు దైవము
 47. సమాధి
 48. మతము-పథము
 49. కలియుగము
 50. దివ్యఖురాన్‌-హదీసు
 51. పుట్టుట-గిట్టుట
 52. తల్లి
 53. గోరు-గురు
 54. కర్మ మర్మము
 55. ఆత్మ
 56. తాత
 57. గురుపౌర్ణమి
 58. ఇందువు-హిందువు
 59. శ్రీకృష్ణజన్మ మధుర
 60. ఆత్మపని
 61. కర్మ లేని కృష్ణుడు-కర్మ ఉన్న కృష్ణుడు
 62. త్రైత సిద్ధాంతము
 63. సహజ మరణం-తాత్కాలిక మరణం
 64. స్త్రీ-పు / లింగము
 65. ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు-జవాబులు
 66. దేశం మోసం-దేహం మోహం
 67. యోగీశ్వరుల జన్మదిన సందేశము
 68. జీర్ణ+ఆశయము
 69. మేఘం ఒకభూతం-రోగం ఒకభూతం
 70. దేవునికి మతమున్నదా?
 71. ఇచ్ఛాధీన కార్యములు-అనిచ్ఛాధీన కార్యములు
 72. ఏది ధర్మము
 73. అధర్మ ఆరాధనలు
 74. మూడు పుట్టుకలు-రెండు జాగాలు
 75. పుట్టినరోజు ఎవ్వరికీ రాదు
 76. నిదర్శ-నిరూప
 77. నటించే ఆత్మ
 78. సంచిత కర్మ
 79. గురువు ఎవరు?
 80. శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు?
 81. సుఖము-ఆనందము
 82. టక్కుటమారా, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల, గజకర్ణ గోకర్ణ
 83. భయం
 84. దశ-దిశలు
 85. ఆడిరచే ఆత్మ
 86. స్వార్థ రాజకీయం (స్వ+అర్థ రాజకీయం)
 87. మూడు నిర్మాణాలు-ఒక పరిశుభ్రత
 88. ఏది శాస్త్రము?
 89. తెలుగులో మూడు-ఆరు-తొమ్మిది
 90. 6-3=6