పుట:Matamu-Pathamu.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

యోగీశ్వరుల వారి సంచలనాత్మక రచనలు

ఇందూ జ్ఞానవేదిక ప్రచురణలు

 1. త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత.
 2. ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు-జవాబులు.
 3. ధర్మము-అధర్మము.
 4. ఇందుత్వమును కాపాడుదాం.
 5. యజ్ఞములు (నిజమా-అబద్దమా?
 6. దయ్యాల-భూతాల యదార్థసంఘటనలు.
 7. సత్యాన్వేషి కథ.
 8. మంత్రము-మహిమ (నిజమా-అబద్దమా)
 9. శ్రీకృష్ణుడు దేవుడా, భగవంతుడా.
 10. గీతా పరిచయము (తెలుగు,ఇంగ్లీషు)
 11. కలియుగము (ఎప్పటికీ యుగాంతము కాదు
 12. జనన మరణ సిద్ధాంతము.
 13. మరణ రహస్యము.
 14. పునర్జన్మ రహస్యము.
 15. త్రైతాకార రహస్యము (త్రైతాకార బెర్ముడా)
 16. కథల జ్ఞానము.
 17. సామెతల జ్ఞానము.
 18. పొడుపు కథల జ్ఞానము.
 19. తత్త్వముల జ్ఞానము.
 20. తిట్ల జ్ఞానము-దీవెనల అజ్ఞానము.
 21. గీతం-గీత (పాటల జ్ఞానము)
 22. తత్త్వార్థ బొమ్మల జ్ఞానము.
 23. దేవాలయ రహస్యములు.
 24. ఇందూ సాంప్రదాయములు.
 25. మన పండుగలు (ఎలా చేయాలో తెలుసా?)
 26. జ్యోతిష్యశాస్త్రము (శాస్త్రమా-అశాస్త్రమా?)
 27. తల్లి తండ్రి.
 28. గురు ప్రార్థనామంజరి.
 29. త్రైతారాధన.
 30. సమాధి.
 31. ప్రబోధ.
 32. సుబోధ.
 33. ప్రసిద్ధి బోధ.
 34. సుప్రసిద్ధి బోధ.
 35. సిలువ దేవుడా?
 36. మతాతీత దేవుని మార్గము.
 37. సృష్ఠికర్త కోడ్-963.
 38. మతము-పథము.
 39. ప్రబోధానందం నాటికలు.
 40. ఇందువు క్రైస్తవుడా?
 41. నిగూఢ తత్త్వార్థ బోధిని.
 42. ఆత్మలింగార్థము.
 43. నాస్తికులు-ఆస్తికులు.
 44. హేతువాదము-ప్రతివాదము.
 45. గుత్తా.
 46. ప్రబోధ తరంగాలు.
 47. త్రైత సిద్ధాంతము.
 48. రూపము మారిన గీత.
 49. ఉపనిషత్‌లలో లోపాలు.
 50. బైబిల్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 51. ఖురాన్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 52. ద్రావిడ బ్రాహ్మణ.
 53. తీర్పు.
 54. కర్మ పత్రము.
 55. ప్రవక్తలు ఎవరు?
 56. ప్రథమ దైవ గ్రంథము భగవద్గీత.
 57. ధర్మశాస్త్రము ఏది?
 58. మత మార్పిడి దైవద్రోహము.
 59. త్రైతశక పంచాంగము.
 60. త్రైత సిద్ధాంత ఆధ్యాత్మిక ఘంటు
 61. స్వర్గము ఇంద్ర లోకమా!-నరకము యమరాజ్యమా!!
 62. జీహాద్ అంటే యుద్ధమా?
 63. మూడు గ్రంథములు, ఇద్దరు గురువులు, ఒక బోధకుడు