పుట:Mahendrajalam.djvu/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వెంటనే నెయ్యి (నెయ్యిలా వుండే పదార్థము) తయారయి చూచు వారికి చాల సంతోషం కలుగుతుంది.

మటుమాయం - క్షణాలలో చెవుడు!

ప్రదర్శకుడు ప్రేక్షకులతో - మీలో ఎవరయినా వినిపించని వారుంటే వారికి క్షణాలలో చెవుడు పోగొడతానని చెప్పి, తన దగ్గర సిద్దంగా వుంచుకొన్న నూనెను మంత్రించి(అట్లు నటించి) చెవిలో వేసినచో చెవుడు తగ్గిపోయి - వారు పరమానందం పొందుతారు.

ప్రదర్శకుడు ముందుగా ఏడాకుల పొన్న (బూరుగు చెట్టు ఆకులా వుంటుంది) అకులను - కాటన్ ఆయిల్ (ప్రత్తి గింజల నూనె)ల్లో, వేసి, బాగా కాచి ఆరిన తరువాత పలుచని తెల్ల గుడ్డలో, వడగట్టి, ఆ నూనెను సీసాలో జాగ్రత్తగా దాచి ప్రదర్శన సమయంలో వినియోగించ వలెను.

అగ్గిపెట్టె తనంతట తానే మండిపోవుట

నా మంత్ర బలముతో అగ్గి పెట్టె - పుల్లలు వాటి అంతట అవే కాలిపోయేటట్లు చేస్తాను. మీలో ఒకరు అగ్గిపెట్టె ఇవ్వవలెను. అని చెప్పి అగ్గి పెట్టె తెచ్చిన తరువాత తన దగ్గర సిద్ధంగా వున్న సల్పూరిక్ యాసిడ్ ను మంత్రించిన నీరుగా భ్రమింప జేసి, చేతితో తాక కుండా ఆ యాసిడ్ ను అగ్గి పుల్లల మందుపైన వేయగానే అది భగ్గున మండి పోయి - చూచు వారికి ఎంతో ఉల్లాసాన్ని కలిగించును.