పుట:Mahendrajalam.djvu/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

బంగారాన్ని రాగిగా మార్చుట

నా మంత్ర శక్తి మహిమతో బంగారన్ని గాగి లాగా మార్తి వేస్తానని చెప్పి, ప్రేక్షకులలో ఎవరి దగ్గరయినా బంగారు వస్తువును తీసుకొని దాని పైన తన దగ్గర నున్న శక్తివంతమయిన పచ్చ కర్పూరపు పొడిని బాగా రుద్దాలి. అప్పుడు బంగారం రాగిగా మారి ఎంతో ఆశ్చర్య పరుస్తుంది.

ఈ ప్రక్రియను చేసే ముందు ప్రదర్శకుడు ఏమి కష్ట పడవలసిన పని లేదు. కారణం ఏమంటే? పచ్చ కర్పూరం తగులగానే బంగారము రాగి రంగులోకి సహజంగా మారి పోతుంది గాబట్టి. ఈ క్రియ చాల మందికి తెలియదు. రాగిగా మారిన బంగరాన్ని మంచి నీటితో కడిగితే తిరిగి మామూలుగా బంగారం అవుతుంది.

రాగిని బంగారంగా మార్చుట

మణిసిల, గంధకము, ఊడుగ రసం, తంగేడు, జిమ్మి, తాళకములను కలిపి మెత్తగా నూరి, పౌడర్ గా చేసి వుంచుకొని ప్రదర్శన సమయములో తెలివిగా మాటలు చెప్పుతూ పై పౌడర్ ను సున్నితంగా ఒక రాగి ముక్కకు పట్టించిన (పూయటం) ఆ రాగి బంగారంలో ధగ ధగా మెరిసి పోతూ............ చూచువారికి దిగ్బ్రాంతిని కలిగిస్తుంది.

నిమిషములో పాలు పెరుగుగా మారుట

ప్రేక్షకులను పాలు తెమ్మని చెప్పి - నా మహిమతో ఈ పాలను వెంటనే పెరుగుగా చేస్తానని; తను ముందుగా సిద్దం