పుట:KutunbaniyantranaPaddathulu.djvu/207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కుటుంబ నియంత్రణ - పద్ధతులు 207

మైన బిడ్డ పుట్టకపోవచ్చు. అందుకని యిటువంటిదానికి ఆస్కారం లేకుండా వుండడానికి చట్టములో గర్భస్రావానికి అంగీకరించడం జరిగింది. అయితే గర్భస్రావం చేయబోయే ముందు డాక్టర్ ఇందుకు తగిన ఆదారాల్ని చూపించాలి.

మానసిక ఆందోళన:- ఒకవేళ ప్రస్తుతం వున్న కదుపు ఆస్త్రీకి అమితమైన మానసిక ఆందోళనని కలిగించినా, దానివల్ల మానసికంగా, శారీరకంగాకృంగికృశించిపోయేందుకు కారణభూతమయ్యేటట్లయితే డాక్టరు తగిన నిర్ణయం తీసుకొని గర్భస్రావము చేయవచ్చు. ఈ మానసిక ఆందోళన ఒకసారి వుండవచ్చు- మరొకసారి లేకపోవచ్చు. కడుపు వున్నప్పుడు వుండవచ్చు, కడుపు తీసేసిన తరువాత లేక పోవచ్చు. కావాలనుకున్నప్పుడు వెంటనే నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి వీలులేనిది. అందుకని పెళ్ళీ అయిన వాళ్ళు కానీ పెళ్ళీ కానివాళ్ళు కానీ గట్టిగా గర్భం వద్దనుకున్నప్పుడు డాక్టరు ఈ మానసిక ఆందోళన అనే కారణము మీద గర్భస్రావము చేయడానికి అవకాశము లభించింది. అంతే గాని గర్భం వద్దనుకున్న ప్రతీ స్త్రీ అబార్షను చేయించుకోవడానికి అవకాశము కల్పించలేదు. అయితే ఈ మధ్య ఈ చట్టంలో చేసిన కొన్ని సవరణలలో కుటుంబ నియంత్రణ పద్దతుల్లో గర్భస్రావాన్ని కూడా ఒక పద్దతిగా ఆమోదించడము జరిగింది. ఇక అవివాహిత స్త్రీలు, వితంతువులు గర్భం దాల్చడము జరిగితే వారు గర్భము మద్దనుకుంటే "మానసిక