పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాల]

ఎంతమోసము

59


ఆమహాత్ముఛాయలు సోఁకినంతమాత్ర
జీర్ణ తరు లతావళిగూడఁ జివురు వెట్టు;
ఆ మురళి మోహనారావ మలరినంత
రెల్లుపుల్లల సైతము రేఁగు గీతి.

యువతిఇపుడు స్మృతియందు నావ్యక్తి యెసఁగుచుండు
భగ్నమైన యింద్రధనుస్సుపగిది నహహ!
యెగిరిపోయెడు కలయట్టు లీక్షణముల
నంటి యింద్రజాల మదృశ్యమయ్యె సపుడె!

వేణుగానంబు దేనినో విన్నయట్లె
దోఁచుచున్నది, దూరానఁ దోయదములఁ
దారకావీణ లొనరించు ధ్వను లనంగ;
నెంతమోసంబు జరిగెనోయీ సఖుండ!

బాటసారిఅదియె తెలియరాని విచిత్ర మతివమిన్న.


___________