పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

58

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


యువతి


 
గోపికామోహనుఁడు నందగోపసుతుఁడు
వచ్చు నీదారి నని సఖి పలుక వింటిఁ;
బ్రొద్దువొడుపున నుండి యీపొన్నక్రింద
వేచివేచి యీదారులు చూచుచుంటి.

రత్నఖచిత కిరీటంబు రాజుశిరము
నందు వెలుఁగొందుచుండు నటంచు వింటిఁ,
బట్టుపీతాంబరము వల్లెవాటువైచి
మత్తకరినెక్కి వచ్చు నన్మాట వింటి.

బాటసారిచిన్నికృష్ణుని సేవింపఁ బొన్నక్రింద
వేచియున్నావె? నీముందు వెళ్ళినట్టి
వేణుధారినిఁ గాంచవే? విశ్వమోహ
నంపుగానంబు విననె యో నళినవదన?

నెమ్మిపించెము క్రొమ్ముడిఁ జిమ్ముజిగులు
చిన్నికూఁకట్లు మెడపైనఁ జిందులాడు
బొజ్జవఱకును వ్రేలు క్రొంబూలమాల
యతని పదశబ్దముల ఛంద మమరు చుండు.