పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

హృదయము

కళాప్రపూర్ణుఁడు

235


భవభూతి సాహిత్య భాండారపేటిక
          దాఁగిన యాణి ముత్యాలసరులు,

శ్రమలకోరిచి, యేరిచి, సంతరించి,
యాంధ్ర వాఙ్మయ దర్శన హర్మ్యమందు
సంతపెట్టిన వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తి
పేరు స్వర్ణాక్షరంబుల వెలుఁగుటరుదె!

కల్పించినాఁడు యుగంధరామాత్యుని
            కైతవోన్మాదంబుఁ, గార్యదీక్ష,
చిత్రించినాఁడు కృశించిన యాంధ్ర శౌ
            ర్యము రేఁగ బొబ్బిలి యాహవంబు;
పరగించినాఁడు మా భావన బాణ పు
            త్రిక పెండ్లి చలువపందింళ్ళ నీడ;
దక్కించినాఁడు కథాసరిత్సాగర
            కథలఁ దెల్గున గద్య గౌరవంబు;

'ఆంధ్ర భాషాభిమాని' సమాదరించి
దిద్ది యభినయాభిరుచులు దీర్చినాఁడు;
అంతటి కళాప్రపూర్ణున కంకితముగ
స్మరణ చిహ్నంబు నిల్పుట సార్థకంబు!