పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కళాప్రపూర్ణుఁడు.

___________

తీరుగఁ దిక్కయజ్వ తరితీపు తెనుంగు కవిత్వ సారపున్
ధారల నాంధ్ర సాహితి సుధామధురం బొనరించెఁబూర్వ,మా
కీరీతి పొల్లువోక పలికించెడు సింహపురాన నేఁటికిన్
శారద కావ్యనాటక విశారద మంజువిపంచి నాదముల్ .

నాఁటిని నేఁటినిం గలుప నాణెపు వంతెనయౌచుఁ బాండితీ
పాటనమందు విద్వదభివంద్య కవిత్వ విమర్శనంబులన్
బోటియు సాటిలేని కవిపూజ్యుఁడు వేంకటరాయశాస్త్రి యా
మేటరి సంస్కృతి ప్రతిమ మించు హృదంతర పద్మపీఠికన్ .

శ్రీనాథకవివర్యు శేముషీ. విభవంబు
         కావ్యార్ధ కల్పనా గౌరవంబు;
కృష్ణరాయ నృపేంద్ర కృత విష్ణుచిత్తీయ
         కేరళ ఘన నారికేళరుచులు,
ప్రకృతి సౌందర్యంబు ప్రతి పదంబున నించు
         కాళిదాస కవీశు కావ్యరసము;