పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్యము]

బాష్పదౌత్యము

137

జీవన సంధ్యా పరిణత బాష్ప స
        చేతన నీరవ, దూతికలన్
గాల పయోనిధిఁ బర్ణపుటంబులఁ
        గదలింపుము ప్రియు కడకున్ ,
హా! విధివశ్యతఁ జేరుదు రవ్వలి
        యంబర చుంబి తటంబున్.
బాలతపస్విని, యెపు డేవేళనొ
       వల్లభుఁ డొసఁగును దర్శనమున్,
శ్రావణ నీరద మాలిక లిరువురి
       శయ్యాడోలికలై యూఁగన్.

22-3-1923

__________