పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది* బాష్ప దౌత్యము.

__________

జీవనగంగా హరిత తటంబునఁ
           జింతా వటతరు మూలమునన్,
ఏల యధోముఖవై గడతెంచెద
           వివ్విధి యౌనన నిశలన్?
ఆవలిగట్టున స్వప్న పురంబున
          నవ్యయ నిర్వృతి వనులన్
డోలాఖేలన రతుఁడౌ ప్రియునిఁ గ
          డుంగడు భావన సల్పెదవో?
నీ వయసెల్ల హృదీశుని చింతన
          నిర్మల ధూపము పగిదిన్
గాలెడి నబలా, రేయుం బవళులు
          గందముఁ జిమ్ముచు నల్గడలన్.
ధావమాన శరదంబున శకలపు
          దౌత్యము నమ్మిటు వేచెదవే?
చాలు నిరీక్షణ! చాలిఁకఁ జింతన!
          చాలు రహస్య వియోగహతుల్ !