పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్యము]

రాథాకృష్ణులు

89

కృష్ణుఁడు


మావిగున్నల నీడ మధ్యాహ్న వేళ
నలసి నిద్రించెడు నప్పుడు గఱిక
యొరయిక నొక్కింత యొత్తిగిలె నేమొ.

రాధ


అందాల కందమౌ యధరబింబమునఁ
గాటుక మరకలు గనుపట్ట నేల?

కృష్ణుఁడు


నీకన్నులకు సాటి నిలిచి వలపింప
ముదముతోఁ గల్వల ముద్దిడికొంటి;
ఆ రంగు పెదవుల కంటెనో యేమొ!
ఏ నొక్కతప్పిదం బెఱుఁగ నోసకియ.

10-5-1922

_________