పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వాల్మీకి.

వాల్మీకి కవిచక్రవర్తి, నీవెవరు?
   సరస కవితాలతా శాఖలందుండి
   యామనికోయిల యట్లు గూసెదవు?
   ఎచ్చోటఁ బుట్టితి వేడ పెరిగితివి?
   యేతల్లి చనుఁబాల నింత మహిమంబుఁ
   గాంచితో చెప్పుమ కవిసార్వభౌమ;
   నింగిని భేదించు నీమహాసృష్టి
   యెదుట నీచారిత్ర మెం దడఁగిపోయె?
   గంగానదీ శీతగర్భంబునందు
   నిదురించుచున్నదా నీచరిత్రంబు?
   అభ్రంకష హిమాచలాంతర కటక
   గంభీర గహ్వ రాగాధ శూన్యమున
   మాఱుమ్రోసెడు నె నీమహనీయ వాణి?
   ఓ యాదికవిరాజ, యోదివ్యవాగ్మి,
   యెన్ని యేండ్లునుబూండ్లు నేఁగెనోకాని,
   మున్ను హిమాలయ మోహనాటవుల
   నీవుమీటిన కావ్య నిర్ణిద్రవీణ
   నేఁటికి వినఁబడు నిఖిలదేశముల!
   భావ కిరణంబులు పడుగుపేకలుగ