పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


        మది గల తమిమంటలార
        వదలని బిగికౌగిట ని
        న్నెద నెద గదియించెడు సం
        పదకు పెట్టి పుట్టనైతి !

        సొగసు గుల్కు నీదు ముద్దు
        మొగము గాంచి మది వేచెడు
        వగపు మరచి వలపుకలిమి
        నగుటుండునె యీ జన్మకు ?

        కలలోనైనను కనుపడి
        చెలియా, యీ దీనుని మది
        యలజడి యంతయు బోవన్
        కలసి వలపు దీర్చలేవె ?


మాయమైపోతె

        గువరో యింతలో మాయమైపోతే
        మాటాడకుండనే మాయమైపోతే,
        మల్లెపూజాడలనె మాయమైనావె,
        మనుగొట్టి కనులలో మాయమైపోతే ?