పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వయాలాలి మణవాళన్‌ పెరుమాళ్ల వద్ద తిరుమంత్రమును పొందిన తిరుమంగై ఆళ్వార్లు ఈ దివ్యదేశములో ఆమంత్ర సిద్ధిని పొందిరి.

ఇచట పెరియ తిరువడి (గరుత్మాన్)గొప్ప తపమాచరించి పెరుమాళ్ల ఎదుట వేంచేసియున్నారు.

ఇచ్చట ప్రతి నిత్యము రాత్రిభాగమున బియ్యముతో సమానముగా నేతినుపయోగించి చేసిన పొంగలిని పెరుమాళ్లు ఆరగింతురు. ఇది మిక్కిలి ప్రభావము గలది.

మార్గము: నాగపట్నం నుండి నన్నిలమ్‌ పోవు బస్‌లో తిరుప్పుగలూర్‌లో దిగి ఒక మైలు నడవాలి. మాయవరం-నల్లూరు బస్‌లో కూడ తిరుప్పుగలూర్ చేరవచ్చును.

   పా|మాలై నణ్ణి తొழுదెழுమినో వినైకెడ;
   కాలై మాలై కమల మలరిట్టు నీర్
   వేలై మోదుమ్‌ మదిళ్‌శూழ తిరుక్కణ్ణ పురత్తు;
   ఆలిన్ మేలాలమరన్దాన్ అడియిణైగళే.
        నమ్మాళ్వార్ తిరువాయిమొழி 9-10-1.

   శిలై యిలజ్గు పొన్నాழி తిణ్బడై తణ్డొణ్ శజ్గ మెన్గిన్ఱాళాల్
   మలై యిలజ్గుతోళ్ నాన్గే మత్తవను కెత్త కాణ్గెనిన్ఱాళాల్
   ములై యిలజ్గు పూమ్బయలై మున్బోడ అన్బోడి యిరుక్కిరిన్ఱాళాల్
   కలై యిలజ్గు మొழிయాళర్ కణ్ణపురత్తమ్మానై క్కణ్డాళ్ కొలో.

   శెరువరై మున్నాశఱుత్త శిలై యన్ఱో కైత్తలత్త తెన్గిన్ఱాళాల్
   పొరువరై మున్బోర్ తొలైత్త పొన్నాழி మత్తిరుకై యెంగిన్ఱాళాల్
   ఒరువరయుమ్‌ నిన్నొప్పారొప్పిలా వెన్నప్పా వెన్గిన్ఱాళాల్
   కరువరుపోల్ నిన్ఱానై క్కణ్ణపురత్తమ్మానై క్కణ్డాళ్ కొలో.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ తిరుమొழி 8-1-1,2

                    30