పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

15. తిరుక్కండియూర్

శ్లో. నిత్యం భాతి కపాల తీర్థ రుచిరే శ్రీకండియూర్ పట్టణే
   వైమానే కమలాకృతా స్థితియుత: ప్రాచీముఖాలంకృత:|
   నాయక్యా హర శాప నాశక విభు శ్శ్రీపద్మ వల్ల్యా శ్రిత:
   ప్రత్యక్షో వర కుంభ సంభవ మునే: కీర్త్య: కలిద్వేషిణ: ||

వివ: హర శాపం తీర్త పెరుమాళ్(హర శాపనాశకర్)-కమలవల్లి తాయార్-కపాల తీర్థాము-కమలాకృతి విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలచున్న సేవ-అగస్త్యునకు ప్రత్యక్షము. తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: రుద్రుని చేతియందు గల కపాలమును నేలపడునట్లు అనుగ్రహించిన స్థలము. సన్నిధికి 1 కి.మీ దూరములో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులకు సన్నిధులు కలవు. ఈ క్షేత్ర సమీపములో కల్యాణపురమున శ్రీనివాస పెరుమాళ్ సన్నిధి కలదు.

మార్గము: తంజావూరు నుండి తిరువయ్యారు పోవుటౌను బస్‌లో పోవలెను. వసతులు లేవు. తంజావూరులోనే బసచేయవలెను.

పా. పిణ్డియార్ మణ్‌డై యేన్ది ప్పిఱర్ మనై తిరి తన్దుణ్డుమ్‌
    ముణ్డియాన్; శాపయ్ దీర్త ఒరువనూర్; ఉలగమేత్తుమ్‌
    కణ్డియూర్; అరజ్గమ్ మెయ్యమ్ కచ్చిపేర్‌మల్లై యెన్ఱు
    మణ్డినార్; ఉయ్యలల్లాల్ మట్రనయార్కు ఉయ్యలామే?
            తిరుమంగై ఆళ్వార్-తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 19


భగవత్కృపా పాత్రులు

వివిధ జాతులలో జన్మించియు భగవంతుని కృపకు పాత్రులైన వారు:-1. గుహప్పెరుమాళ్. 2. శబరి. 3. జటాయు మహారాజు. 4. సుగ్రీవాది వానరులు. 5. అయోధ్యా వాసులైన చరాచరము. 6. చిన్తయన్తియను గోపిక. 7. దధిభాణ్డు అను గొల్లవాడు. 8. వాని పెరుగు బాన. 9. కుబ్జ. 10. సుదాముడను మాలా కారుడు. 11. ఘంటా కర్ణుడు. 12. శ్రీకృష్ణునకు భోజనమిడిన ఋషి పత్నులు. 13. ప్రహ్లాదాళ్వార్. 14. విభీషణుడు. 15. గజేంద్రళ్వాన్. 16. గరుడునకు భయపడి భగవంతుని శరణు వేడిన సుముఖ మను సర్పము. 17. శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించిన గోవిందస్వామి. 18. మార్కండేయుడు.