పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

3. తంజమా మణి క్కోయిల్ - 3

(తంజావూర్-తిరువయ్యార్ 3.కి.మీ)

శ్లో. కన్యా పుష్కరిణీ వరామృత లసత్తీర్దాంచితే ప్రాజ్ముఖ
   స్త్స్వాసీన శ్శుభ తంజమామణి పురే శ్రీ నీలమేఘో విభు: |
   శ్రీ మద్రమ్య విమాన వాసరసికో రమ్యాబ్జ వల్లీ ప్రియ:
   ప్రత్యక్షస్తు పరాశరస్య యమిన: శార్జ్గాంశ సూరిస్తుత: ||

వివ: నీలమేఘ పెరుమాళ్-శెంగమలవల్లి తాయార్-కన్యాపుష్కరిణీ అమృతతీర్థము-తూర్పుముఖము-కూర్చున్నసేవ-సుందర విమానము-పరాశర మహర్షికి ప్రత్యక్షము-పూదత్తాళ్వార్ తిరుమంగై యాళ్వార్ కీర్తించినది.

-తంజయాళి-

శ్లో. సూర్యాబ్జిని తంజయాళి నగరే శ్రీ రామ తీర్థాంచితే
   తంజాఖ్యాయుత నాయకీ పరిగత శ్శ్రీ నారసింహో విభు: |
   ప్రాగాస్యో వరవేద సుందర లసద్వైమాన గర్భాసనో
   మార్కండేయ నిషేవితో విజయతే శ్రీ మత్కలిఘ్న స్తుత: ||

వివ: నరసింహస్వామి-తంజనాయకి-శ్రీరామ తీర్థము-వేద సుందర విమానము-తూర్పుముఖము-కూర్చున్న సేవ-మార్కండేయునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ రెండు క్షేత్రములు తంజావూరునకు ఉత్తరమున (తిరువైయార్ పోవుమార్గమున) 3 కి.మీ దూరములో దక్షిణ పెన్నానదీ తీరమున "విణ్ణాత్తుంకరై" అనుచోట కలవు. ఈ రెండు దివ్య దేశములను చేర్చి ఒకే దివ్య దేశముగా భావించు చున్నారు. తంజావూరి నుండి టౌన్‌బస్ కలదు. తంజయను రక్కసిని సంహరించుటచే తంజావూర్ అనిపేరు వచ్చినదట.

   ఎమ్బిరా నెన్దై యెన్నుడై చ్చుత్త మెనక్కర శెన్నుడై వాణాళ్
   అమ్బినా లరక్కర్ వెరుక్కొళనెరుక్కి యవరుయర్ శెగుత్త వెమ్మణ్ణల్
   వమ్బులా ఇంజోలై మామదిళ్ తంజైమామణిక్కోయిలే వణజ్గి
   నమ్బిగాళుయ్య నాన్ కణ్డు కొణ్డేన్ నారాయణా వెన్ఱుమ్‌ నామమ్‌ ||
                తిరుమంగైయాళ్వార్ పె.తి.మె. 1-1-6