పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/421

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

12. క్షీరాబ్ది. పరమపదస్తుతి:

   అవతార కన్దమితి యోగిభిర్నుతం కలశామ్బురాశిమనిశం విభావయే|
   పరమం పదం చ చరమం స్థలం సతాం శరణం, వృణోమి శరణం కదాచన||

                      స్తుత్యుప సంహార:

   ఇతి పరవాది భీతికర సూరి కులామ్బునిదౌ
       సుకృతశతేన లబ్దజనన: కవితాజనిభూ:|
   శఠరిపుముఖ్య దివ్య కవి వర్గనుతాన్ భగవ
       న్నిలయవరాన్ స్తువన్ సమ భవత్సపలస్వవచౌ:||

   కా-వాది భయజ్కర వంశీయాణ్ణ జ్గరార్య సూరికృతా|
     అష్టోత్తర శత దివ్యక్షేత్రసుతిస్సేయ మిహ జయత్వనిశమ్||
   "శ్రీపరాజ్కుశ పరకాల యతివర వరపర మునీంద్రేబ్యొ నమ:||
        -"అష్టోత్తర శత దివ్యదేశస్తుతి స్సమాప్తా"-

DivyaDesaPrakasika.djvu

315