పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/386

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
పిణ్డత్తిరళయుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-5-7
అణ్డత్తమరర్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-7-9
వానిళవరశు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-6-3
అణ్డత్తమరర్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-8-7
వడతిశై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-7-9
పనిక్కడలిల్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-4-9
తడవరై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-4-10
మాయనై తిరుప్పావై 5 పా
తూమణి తిరుప్పావై 9 పా
ఎన్బురుగి నాచ్చియార్ తిరుమొழி 5-4
ఉమ్బరాల్ తిరుమాలై 28 పా
అమలనాదిపిరాన్ అమలనాదిపిరాన్ 1 పా
కొణ్డల్ వణ్ణనై అమలనాదిపిరాన్ 10 పా
మ-యర్ పెరియ తిరుమొழி 2-8-4
ఉరజ్గళాల్ పెరియ తిరుమొழி 7-3-4
పణ్ణివై పెరియ తిరుమొழி 7-10-9
అరావముతమ్‌ అజ్గు శిరియ తిరుమడల్ 7 పా
ముళైక్కదిరై తిరునెడున్దాణ్డాగం 14 పా
తొణ్డెల్లామ్‌ తిరుక్కుఱుందాణ్డగం 11 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 73

280