పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/384

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఆయిరమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 5-7-6
తెళ్లార్ పెరియ తిరుమొழி 6-7-3
తారేన్ పెరియ తిరుమొழி 7-1-3
ఎట్టనై పెరియ తిరుమొழி 7-3-6
పై విరియుం పెరియ తిరుమొழி 7-4-7
శెజ్గమల పెరియ తిరుమొழி 7-8-1
కొజ్గుమలి పెరియ తిరుమొழி 8-3-8
తరుమాన పెరియ తిరుమొழி 8-9-2
వెళ్లైనీర్ పెరియ తిరుమొழி 8-10-7
వజ్గమామున్నీర్ పెరియ తిరుమొழி 9-1-1
తుజ్గార్ పెరియ తిరుమొழி 9-6-2
మూవరిల్ పెరియ తిరుమొழி 9-9-1
కళ్లత్తాల్ పెరియ తిరుమొழி 11-5 10
తొన్నీర్ పెరియ తిరుమడల్ 119 పా
వజ్గత్తాల్ తిరునెడున్దాణ్డగం 9 పా
కల్లుయర్‌న్ద తిరునెడున్దాణ్డగం 15 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 147

108. తిరునాడు 1 (పరమపదము)

ఇమై యాద ముదల్ తిరువందాది 32 పా
ఉణర్వారార్ ముదల్ తిరువందాది 68 పా
వేజ్గడముమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 77 పా
శేర్‌న్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 30 పా
పాఱ్కడలుమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 32 పా
ఉలగముమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 44 పా
పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 61 పా
ఆజ్గు నాన్ముగన్ తిరువందాది 10 పా
నాక్కొణ్డు నాన్ముగన్ తిరువందాది 75 పా
నాగమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 6 పా
విణ్ కడన్ద తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 27 పా
మణ్ణుళాయ్ తిరుచ్చంద విరుత్తమ్‌ 45 పా
కున్ఱిల్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 48 పా

278