పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/383

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వెళ్లైవెళ్లం పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-1-7
అరవత్తమళి పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-2-10
పనిక్కడలిల్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 5-4-9
వైయ్యత్తు తిరుప్పావై 2 పా
పుళ్ళుమ్‌ తిరుప్పావై 6 పా
తొழுముప్పోదు నాచ్చియార్ తిరుమొழி 1-9
కుణ్డునీర్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 2-3
కోழி నాచ్చియార్ తిరుమొழி 3-1
పొజ్గియ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 5-7
ఇనిదిరై తిరుమాలై 18 పా
కరైశెయ్ పెరియ తిరుమొழி 1-2-5
పణజ్గళ్ పెరియ తిరుమొழி 1-2-6
కోడియ పెరియ తిరుమొழி 1-6-6
ఊనిడై పెరియ తిరుమొழி 1-6-9
కొజ్గు పెరియ తిరుమొழி 1-8-1
పళ్ళియావదు పెరియ తిరుమొழி 1-8-2
కిడన్దానై పెరియ తిరుమొழி 2-5-6
పేణాద పెరియ తిరుమొழி 2-5-7
ఉరన్దరు పెరియ తిరుమొழி 2-9-3
కొన్దలర్‌న్ద పెరియ తిరుమొழி 2-10-2
ఇరున్దణ్ పెరియ తిరుమొழி 3-1-1
నీలత్తడవరై పెరియ తిరుమొழி 3-5-2
ఉలవుతిరై పెరియ తిరుమొழி 3-5-7
శజ్గుతజ్గు పెరియ తిరుమొழி 3-5-8
కొణ్డరవత్తిరై పెరియ తిరుమొழி 3-6-7
వజ్గమలి పెరియ తిరుమొழி 3-9-9
వశైయరు పెరియ తిరుమొழி 4-3-4
కఱవై పెరియ తిరుమొழி 4-10-4
పణ్డుమున్ పెరియ తిరుమొழி 4-10-10
కైమ్మాన పెరియ తిరుమొழி 5-6-1
వళర్‌న్దవనై పెరియ తిరుమొழி 5-6-4

277