పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/381

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శోఱ్వు తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 78 పా
కడైన్ద తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 81 పా
యెత్తిరత్తుమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 82 పా
విడై క్కులజ్గళ్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 92 పా
శురమ్బు తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 93 పా
అడక్కరుమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 96 పా
తూయనాయ్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 110 పా
ఉలాగిన్ఱ తిరువిరుత్తమ్‌ 75 పా
వేదనై తిరువిరుత్తమ్‌ 79 పా
శెక్కర్ తిరువాశిరియమ్‌ 1 పా
పార్తోర్ పెరియ తిరువన్దాది 15 పా
అళగుమ్‌ పెరియ తిరువన్దాది 31 పా
పాలాழி పెరియ తిరువన్దాది 34 పా
మరుజ్గోదమ్‌ పెరియ తిరువన్దాది 55 పా
మాడేవర పెరియ తిరువన్దాది 59 పా
పిన్‌తురక్కుమ్‌ పెరియ తిరువన్దాది 63 పా
కల్లుం పెరియ తిరువన్దాది 68 పా
ఉరైక్కిల్ పెరియ తిరువన్దాది 77 పా
పగలిరా పెరియ తిరువన్దాది 81 పా
తజ్గాముయత్తియ పెరియ తిరువన్దాది 85 పా
అముదం తిరువాయ్ మొழி 1-6-6
శూழల్‌పల తిరువాయ్ మొழி 1-9-2
ఉడనమర్ తిరువాయ్ మొழி 1-9-4
ఉళ్లుళావి తిరువాయ్ మొழி 2-4-7
పామ్బణై తిరువాయ్ మొழி 2-5-7
ఉయ్‌న్దు తిరువాయ్ మొழி 2-6-5
కిడన్దు తిరువాయ్ మొழி 2-8-7
మనిశరుం తిరువాయ్ మొழி 3-5-6
మూపరాగియ తిరువాయ్ మొழி 3-6-2
వరవినానవర్ తిరువాయ్ మొழி 3-6-3
కడల్‌వణ్ణన్ తిరువాయ్ మొழி 3-6-10

275 |}