పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/379

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వత్తుమ-ళ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-2-2
వణ్ణక్కరుజ్గుళల్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-2-4
మిడఱు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-2-6
విణ్ణిన్మీదు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-4-10
వునియుళ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-6-7
నల్లదోర్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-8-1
మాయవన్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-8-10
మార్‌కழி తిరుప్పావై 1 పా
నాణియినియోర్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 12-2
ఆరే నాచ్చియార్ తిరుమొழி 13-4
అల్లల్ విళైత్త నాచ్చియార్ తిరుమొழி 13-10
అనుజ్గ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 14-2
పార్తఱ్కాయ్ పెరియ తిరుమొழி 1-8-4
పూణ్ములైమేల్ పెరియ తిరుమొழி 5-5-5
అమ్బొనార్ పెరియ తిరుమొழி 5-9-8
తన్దైతళై పెరియ తిరుమొழி 11-5-2
ఆళ్‌క-ర్ పెరియ తిరుమొழி 11-5-3
అఱియాదార్ పెరియ తిరుమొழி 11-5-4
ఆరాదతన్మై శిరియ తిరుమడల్ 28 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 25

107. తిరుప్పార్ కడల్ 12

మాలుమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 19 పా
ఉరైమేల్ ముదల్ తిరువందాది 25 పా
ఇడన్దదు ముదల్ తిరువందాది 39 పా
తిరుమగళుమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 42 పా
కాలైయెళున్దు ముదల్ తిరువందాది 66 పా
ఉణర్‌వారార్ ముదల్ తిరువందాది 68 పా
వరైకుడై ముదల్ తిరువందాది 83 పా
ఉళన్ కణ్డాయ్ ముదల్ తిరువందాది 99 పా
పరిశు ఇరణ్డాం తిరువందాది 3 పా

273