పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/345

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శాற்றுమఱై

పల్లాణ్డు పల్లాణ్డు పల్లాయిరత్తాణ్డు పలకోడి నూఱాయిరమ్‌
మల్లాణ్డ తిణ్డోళ్ మణివణ్ణా! ఉన్ శేవడి శెవ్వితిరుక్కాప్పు;
అడియోమోడుం నిన్నోడుం పిరివిన్ఱి ఆయిరం పల్లాణ్డు
వడివాయ్ నిన్‌వలమార్బినిల్ వాழ் గిన్ఱమంగైయుం పల్లాణ్డు
వడివార్ శోది పలత్తుఱై యుమ్‌ శుడ రాழிయుం పల్లాణ్డు
పడై పోర్ పుక్కు ముழுజ్గుం అప్పా--శన్నియముం పల్లాణ్డే

సర్వదేశదశాకాలే ష్వవ్యాహతపరాక్రమా|
రామానుజార్యదివ్యాజ్ఞా వర్దతామభివర్ధతామ్||
రామానుజార్యదివ్యాజ్ఞా ప్రతివాపరముజ్జ్వలా|
దిగన్తవ్యాపినీభూయాత్ పాహిలోకహితేషిణీ||

శ్రీమన్ శ్రీరజ్గ శ్రియ మనుపద్రవా మనుదినం సంవర్దయ|
శ్రీమన్ శ్రీరజ్గ శ్రియ మనుపద్రవా మనుదినం సంవర్దయ||

నమశ్రీశైలనాథాయ కున్తీనగరజన్మనే|
ప్రసాదలబ్దపరమప్రాప్యకై జ్కర్యశాలినే||
శ్రీశైలేశదయాపాత్రం దీభక్త్యాదిగుణార్ణవమ్‌|
యతీన్ద్రప్రవణం వన్దే రమ్యజామాతరంమునిమ్‌||

వాழி తిరువాయ్ మొழிప్పిళ్ళైమాదగవాల్
వాழு0 మణవాళమామునివన్ వాழிయవన్;
మాఱన్ తిరువాయ్‌మొழிప్పొరుళై మానిలత్తోర్
తేఱుమ్బడి యురైక్కుం శీర్.

శెయ్యతామరై త్తాళిణై వాழிయే శేలేవాழி తిరునాబి వాழிయే
తుయ్యమార్‌ బుం పురినూలుం వాழிయే శున్దర త్తిరుత్తోళిణై వాழிయే
కై యుమేన్దియ ముక్కోలుం వాழிయే కరుణై పొజ్గియకణ్ణిణై వాழிయే
పొయ్యిలాద మణవాళమాముని పున్దివాழி పుగழ் వాழி వాழிయే.

239