పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/293

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పెరియతిరువన్దాది, 87 తిరువాయి మొழி 1102.
మంగళాశాసన దివ్యదేశములు: 38

నాళ్‌పాట్టు

పా. ఏరార్ వైగాశి విశాగత్తి నేற்றత్తై
   ప్పారోరఱియ ప్పగర్‌గిన్ఱేన్-శీరారుమ్‌
   వేదం తమిழ்శెయ్‌ద మెయ్యన్ ఎழிల్‌కురగై
   నాదన్ అవదరిత్త నాళ్.

పా. ఉణ్డో వైగాశి విశాగత్తుక్కు ఒప్పారునాళ్?
   ఉణ్డో శడగోపర్‌క్కు ఒప్పారువర్-ఉణ్డో
   తిరువాయిమొழிక్కొప్పు? తెన్‌కురుగైక్కు ఉణ్డో
   ఒరుసార్ దన్ని లొక్కుమూర్?

వాழி తిరునామజ్గళ్

తిరుక్కురుకై ప్పెరుమాళ్ తన్ తిరుత్తాళ్‌కళ్ వాழிయే,
         తిరువాన తిరుముకత్తు చ్చెవియెన్ఱుమ్‌ వాழிయే,
ఇరుక్కుమొழி యెన్నె--ల్ తేక్కినాన్ వాழிయే,
         ఎన్దై యెతిరాశర్ క్కిఱైయవనార్ వాழிయే,
కరుక్కుழிయిల్ పుకావణ్ణమ్‌ కాత్తరుళ్‌వోన్ వాழிయే,
        కాశినియిల్ ఆరియనాయ్ క్కాట్టినాన్ వాழிయే,
వరుత్త మఱవెన్దన్నై వాழ்విత్తాన్ వాழிయే
        మతురకవి తమ్బిరాన్ వాழி వాழி వాழிయే.

ఆన తిరువిరుత్తం నూఱు మఱుళినాన్ వాழிయే
        ఆశిరియ మేழுపాట్టు అళిత్త పిరాన్ వాழிయే
ఈనమఱ వన్దాది యెణ్బత్తేழிన్దాన్ వాழிయే
        ఇలగు తిరువాయిమొழி యాయిరత్తొరు మాత్తిరణ్డురైత్తాన్ వాழிయే
వానణియుమ్‌ మామాడక్కురుగై మన్నన్ వాழிయే
       వైగాశి విశాగత్తిల్ వన్దుదిత్తాన్ వాழிయే
శేనై యర్‌కో నవతారం శెయ్‌ద వళ్ళల్ వాழிయే
       తిరుక్కురుగై చ్చడగోపర్ తిరువడిగళ్ వాழிయే

187