పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/288

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆచార్యులు:- సేనముదలి యాళ్వార్

అనుగ్రహించిన ప్రబందము:- ముదల్ తిరువందాది 100 పాశురములు.

మంగళాశాసన దివ్యదేశములు:- 6

నాళ్‌పాట్టు

ఐప్పిశియిల్ ఓణం; అవిట్టం శదయమివై;
ఓప్పిలవానాళ్‌గళ్; ఉలగత్తీర్-ఎప్పువియుం
పేశుపుగழ் ప్పొయ్‌గైయార్ పూదత్తార్;పేయాళ్వార్;
తేశుడనే; తోన్ఱు శిరప్పాల్.

వాழிతిరునామజ్గళ్

శెయ్య తులా వోణత్తిల్ శగత్తు దిత్తాన్ వాழிయే
     తిరుక్కచ్చి మానగరుమ్‌ శెழிక్క వందోన్ వాழிయే
వై యన్దగళి నూఱుమ్‌ వగుత్తరై త్తాన్ వాழிయే
     వనశమలర్ క్కరుపదనిల్ వన్దమైన్దాన్ వాழிయే
వెయ్య కదిరోన్ దన్నై విళక్కిట్టాన్ వాழிయే
     వేజ్గడవర్ తిరుమలై యై విరుమ్బుమవన్ వాழிయే
పొయ్‌గై ముని వడివழுగుమ్‌ పొఱ్పదముమ్‌ వాழிయే
    పొన్ ముడియుమ్‌ తిరుముగముమ్‌ పూతలత్తిల్ వాழிయే.

DivyaDesaPrakasika.djvu

182