పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అనంతశయనే నంత పద్మనాభో రమాసఖి:
తిరువణ్ పరిశారాఖ్యే తిరువాళ్ మార్పనాహ్వయ:
శ్రీమన్నీరద సేత్వాఖ్యే దేవో వాత్సల్య నాయక:
తిరుమూళిక్కళ క్షేత్రే భగవానప్పనాహ్వయ:
మాయానట వర: శ్రీమాన్ శార్దూల నగరీ వరే
రక్తనేత్ర స్థలాదీశ:ఇమై యోరప్పనాహ్వయ:
శ్రీశ్రీనావపురే రమ్యే నావాయ్ నారాయణో హరి:
శ్రీవల్లవాళితిక్షేత్రే దేవోలంకార నామక:
సిత భ్రమర పుర్యాంతు పాంబణై అప్పనాహ్వయ:
సముద్రనిమ్నగాఖ్యాన నగర్యామాది కేశవ:
విద్వద్గోష్ఠి నగర్యాంతు శ్రీమానభయ దాయక:
శ్రీమత్కటిస్థాన పురేద్బుత నారాయణో విభు:
తిరువారన్ విళై క్షేత్రే దేవ:పద్మాసనీ ప్రియ:
దేవనాథ నితిఖ్యాత స్త్వహీంద్రాఖ్య పురీవరే
శ్రీకోవళూర్ పురే లక్ష్మ్యా దేవదేవ స్త్రి విక్రమ:
శ్రీమత్కాంచీ నగర్యాం తు వరదోభీష్టదాయక:
తతైవ శ్రీహస్తిగిరౌ నారాసింహో మహాబల:
శ్రీమత్యష్టభుజ క్షేత్రే శ్రీమానష్టభుజో హరి:
తిరుత్తణ్‌గా దివ్యక్షేత్రే దేవో దీపప్రకాశక:
వేళుక్కై పత్తనే రమ్యే ముకుందశ్చ నృకేసరీ
పార్థదూతస్తు భగవాన్ శ్రీత్పాడక పట్టణే
జగతామీశ్వరో నామ ఖ్యాతోనీర నికేతనే
కచ్చినామ్ని మహాక్షేత్రే పూర్ణ చంద్రముఖోహరి:
త్రివిక్రమోహ్యూరగాఖ్యే కారగే కరుణాకర:
కార్వానాఖ్య పురే రమ్యే చోరాహ్వయధరో విభు:
వరాహరూపీ భగవాన్ కళ్వనూరితి నామకే