పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తనియన్లు

శ్రీ శైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవమ్|
యతీన్ద్ర ప్రవణం వన్దే రమ్యజామాతరం మునిమ్||
లక్ష్మీనాథ సమారమ్బాం నాథయామున మధ్యమామ్|
అస్మదాచార్య పర్యన్తాం వన్దే గురుపరమ్పరామ్||
యో నిత్య మచ్యుత పదామ్బుజయుగ్మ రుక్మ
వ్యామోహత స్తదితరాణి తృణాయ మేనే|
అస్మద్గురో ర్బగవతోస్య దయై కసిన్దో:
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే||
మాతా పితా యువతయ స్తనయా విభూతి:
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానామ్|
ఆద్యస్య న: కులపతే ర్వకుళాభిరామం
శ్రీ మత్తదజ్ఘ్రీ యుగళం ప్రణమామి మూర్ద్నా|
భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ
శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్
భక్తాజ్ఘ్రీరేణు పరకాల యతీన్ద్రమిశ్రాన్
శ్రీమత్పరాబ్కుశ మునిం ప్రణతోస్మి నిత్యమ్||