పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

89. తిరునిన్ఱవూర్ 16

శ్లో. వృద్ధ:క్షీర తరజ్గిణీ తటగతే శ్రీ నిన్ఱవూర్ పట్టణే
   ప్రాప్తే వారుణ పద్మినీ స్థితిలసన్ శ్రీ శ్రీనివాసాలయ:|
   ప్రాగాస్యో భువి భక్తవత్సల విభు ర్మన్మాతృదేవీ పతి:
   యాదోనాథ నిరీక్షితో విజయతే శ్రీ మత్కలిఘ్నస్తుత:||

వివ: భక్తవత్సలన్(పత్తరావిపెరుమాళ్)-నన్నుగన్నతల్లి(ఎన్న పెత్తతాయ్)-వృద్దక్షీరనది-వరుణ పుష్కరిణి-శ్రీనివాస విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలచున్నసేవ-వరుణునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: తిరుమంగై ఆళ్వార్ తిరునీర్మలై క్షేత్రమును సేవించి ఈ తిరునిన్ఱవూర్ క్షేత్రమునకు వేంచేసిరి. కానీ ఇచట భక్తవత్సలస్వామి దివ్యమహిషీ ప్రణయ భోగలాలసుడై ఆళ్వార్లను కన్నెత్తియైన కటాక్షించలేదు. వెంటనే ఆళ్వార్లు స్థలశయన క్షేత్రమునకు వేంచేసి అచట స్వామి విషయమై "పారాయదు" అను దశకమును(తిరుమొழி 2-5) ప్రారంభించిరి. ఇది యంతయు గమనించిన పిరాట్టిమార్లు(తాయార్లు) "ఆళ్వార్లచే స్తుతింపబడు అవకాశము మన క్షేత్రమునకు లేకపోయినే! వారెచట వేంచేసి యున్ననూ ఈ క్షేత్రమునకు తోడ్కొనిరండని" స్వామిని పంపగా స్థల శయనక్షేత్రమునకు వేంచేసి ఆళ్వార్ల ఎదుట నిలచిరి. ఆళ్వార్లును ఆ క్షేత్రము నందుండియే "నిన్ఱవూర్ నిత్తిలత్తై తొత్తార్ శోలై" అని తిరునిన్ఱనూర్ స్వామికి మంగళాశాసనము చేసిరి. మీనం శ్రవణం తీర్థోత్సవము-బ్రహ్మోత్సవము మాడవరోజు ఉదయం గరుడసేవ. ఈసన్నిధికి తిరుమలై పెద్దజీయర్ స్వామి నిర్వాహములో నున్నది.

మార్గము: శెన్నై-అరక్కోణం రైలుమార్గములో ఉన్నది. శెన్నై తిరువళ్లూరు మార్గములో కలదు. రైల్వే స్టేషన్ నుండి 2 కి.మీ. బండిమీద వెళ్లవలెను.

పా. పూణ్డవత్తమ్‌ పిఱర్కడైన్దు తొణ్డుపట్టు
         ప్పాయ్ న్నూలై మెయ్‌న్నూ లెనెన్ఱు మోది
   మాణ్డు; అవత్తమ్‌ పోగాదే వమ్మినెన్దై
         యెన్ వణజ్గప్పడువానై; క్కణజ్గళేత్తుమ్‌
   నీణ్డవత్తై క్కరుముగిలై యెమ్మాన్ఱన్నై
         నిన్ఱవూర్ నిత్తిలత్తై త్తొత్తార్ శోలై
   కాణ్డవత్తై క్కనలెరివాయ్ పెయ్ విత్తానై
         క్కణ్డదునాన్ కడన్మల్లై త్తల శయనత్తే.
         తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 2-5-2

                     108