పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


74. పెరుమాళ్ కోయిల్ (కాంఛీపురము)

శ్లో. శ్రీకాంచీ నగరేతు హస్తిగిరి రిత్యాఖ్యేహి సత్యవ్రత
   క్షేత్రం వేగవతి సరస్తటగతే వంతాబ్జినీ శోభితే |
   యుక్తే శేష, వరాహ, పద్మ, కుశక, బ్రహ్మాఖ్య తీర్దైస్సదా
   సంప్రాప్యాద్బుత పుణ్యకోటి విలయం పత్నీం పెరుందేవికామ్‌ ||

   భాతి శ్రీ వరదో విభుర్వరుణ దిక్ వక్త్రాబ్జ సంస్థానగ:
   శ్రీమన్నారద శేషరాట్ భృగుముని శ్శ్రీ నాగరాజేక్షిత:|

వివ: వరదరాజస్వామి (తేవప్పెరుమాళ్)-పెరుందేవి త్తాయార్-హస్తిగిరి-సత్యవ్రతక్షేత్రము-వేగవతీ నది-అనంత పుష్కరిణి-శేష, వరాహ, పద్మ, కుశక, బ్రహ్మతీర్థములు-పుణ్యకోటి విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్నసేవ-బ్రహ్మకు నారదునకు, ఆదిశేష, భృగు, గజేంద్రులకు ప్రత్యక్షము.

శ్లో. దేశే రాజితి తత్ర సుందర హరిస్వామీ హరిద్రా సతి
   స్త్వాసీనశ్శుక నామధేయ మతులం వైమన మైంద్రీ ముఖ:
   ప్రత్యక్షస్తు బృహస్పతే:కలిజిత శ్శ్రీభూత వామ్నో మునే:
   స్తోత్రాఖ్యా భరణాభి భూషిత వపు ర్బక్తేష్ట సంపూరక:||

వివ: అచటనే హస్తిగిరిపై అழగియసింగర్ వేంచేసియున్నారు. హరిద్రాదేవి త్తాయార్;శుక (గుహ) విమానము-తూర్పు ముఖము-కూర్చున్నసేవ-బృహస్పతికి ప్రత్యక్షము-పూదత్తాళ్వార్ తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: శ్లో. అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ హ్యవంతికా
       పురీ ద్వారపతీ చైవ సప్తైతే మోక్ష దాయికా:||అని

భారతదేశమున ముక్తివ్రద క్షేత్రములుగా కీర్తింపబడిన వానిలో కాంచీపురమొకటి. మిగిలినవి. 1 అయోధ్యా 2. మధుర 3. మాయా (హరిద్వార్) 4. కాశీ 5. అవంతికా (ఉజ్జయినీ) 6. ద్వారవతి (ద్వారక).

శ్రీవైష్ణవులకు అత్యంతము సేవింపదగిన కోయిల్ (శ్రీరంగము) తిరుమలై పెరుమాళ్ కోయిల్ (కాంచి) తిరునారాయణపురం (మేల్కోటై) అను నాలుగు దివ్యక్షేత్రములలో కాంచీపురము మూడవది.

ఈక్షేత్రము కృతయుగమున చతుర్ముఖ బ్రహ్మచేతను, త్రేతాయుగమున గజేంద్రుని చేతను, ద్వాపరయుగమున బృహస్పతిచేతను, కలియుగమున ఆదిశేషుని చేతను ఆరాధింపబడినది.

ఆళ్వార్లు ఈ క్షేత్రమును "అత్తియూర్" అని సంబోధించినారు. "ఉలకేత్తుమ్

                        91