పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

61. తిరుక్కాట్కరై 3

శ్లో. పురే తిరుక్కాట్‌కర నామ్ని పుష్కలం విమాన మాప్త: కపిలాఖ్య తీర్థగే|
   శ్రిత: పెరుం శెల్వ రమా మధి శ్రితో విరాజితే కాట్కర యప్ప నాహ్వయ:||

శ్లో. విభీషణ పురోధేన కటాక్ష: కపిలేక్షిత:|
   శఠారాతి మునిశ్రేష్ఠ దివ్య సూక్తి విభూషణమ్‌ ||

వివ: కాట్కరయప్పన్-పెరుం శెల్వనాయకి;(వాత్సల్యవల్లి)-పుష్కల విమానము-కపిల తీర్థము-దక్షిణ ముఖము-నిలుచున్న సేవ-కపిల మహామునికి ప్రత్యక్షము-నమ్మాళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశే: నమ్మాళ్వార్లు ఈ స్వామి యొక్క శీలగుణమును ప్రకాశింపజేసిరి. శీలమనగా పెద్దలు పిన్నలతో అరమరికలు లేక కలసిపోవుట. శ్రియ:పతియగు సర్వేశ్వరుడు తన సంశ్లేషమును ఆళ్వార్లకు గుర్తుతెచ్చెను. కాని అది అప్పటి అనుభవమే యనిపించెను. అంతట ఆళ్వార్లు "ఆరుయిర్ పట్టదు?ఎనదుయర్‌పట్టదు" "పుండరీకాక్షుడు, కల్పశాఖల వంటి చతుర్బుజములు కలవాడు, నీలమేఘశ్యామలుడునైన స్వామి తిరుక్కాట్కరై క్షేత్రమున వేంచేసియుండగా నాఆత్మ పడుపాట్లు వేరెవరి యాత్మ పడుచున్నది" యని స్వామి శీల గుణమును ప్రకాశింపజేసిరి. వీరినే మలయాళదేశీయులు వామనుడని పిలతురు. శ్రవణ ద్వాదశినాడు గొప్ప ఉత్సవము జరుగును.

మార్గము: తిరువనంతపురమునకు 45 కి.మీ. నాగర్‌కోయిల్‌కు 30 కి.మీ. సౌకర్యములు గలవు. ఆలవాయ్-తిరుచ్చూరు రైలుమార్గములో "ఇరు--లక్కొడి స్టేషన్ నుండి "అజ్గమాలి" స్టేషన్ నుండి 15 కి.మీ.

పా. ఉరుగుమాల్ నె--; ముయిరిన్పర మన్ఱి;
   పెరుగుమాల్ వేట్కైయు; మెన్ శెయగేన్ తొణ్డనేన్;
   తెరువెల్లామ్‌ కావికమழ்; తిరుక్కాట్కరై,
   మరువియ మాయాన్ తన్; మాయమ్‌ నినై తొఱే;

పా. ఆరుయిర్ పట్ట దెనదుయిర్ పట్టదు;
    పేరిదழ் త్తామరైక్కళ్; కనివాయదోర్;
    కారెழிల్ మేగ;త్తెన్ కాట్కరై కోయిళ్‌కొళ్;
    శీరెழிల్ నాల్ తడన్తోళ్; తెయ్‌వవారిక్కే
          నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 9-6-1,9.

78