పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

58. తిరుక్కోళూరు 18

శ్లో. శ్రీకోళూర్ నగరే కుబేర సరసీ శ్రీ తామ్రపర్ణీ తటే
   యుక్తే శ్రీ కర దేవయాన నిలయో భోగేశయ: ప్రాజ్ముఖ:|
   శ్రీకోళూరు లతా పరిష్కృత వపు ర్నిక్షిప్త విత్త:ప్రభు:
   కౌబేరాక్ష్యతిథి శ్శఠారి మునినా సంకీర్తితో రాజతే||

వివ: "వైత్తమానిది" పెరుమాళ్(నిక్షిప్తవిత్తన్)-కోళూర్ వల్లి తాయార్, కుబేర పుష్కరిణి; తామ్రపర్ణీనది;శ్రీకర విమానము; భుజంగ శయనము; తూర్పు ముఖము; కుబేరునకు, మధురకవి యాళ్వార్లకు ప్రత్యక్షము. నమ్మాళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశే: ఈ దివ్యదేశ పెరుమాళ్ల విషయమై ఆళ్వార్లు "వైత్తమానిదియామ్‌ మదుశూదనైయే యలత్తి" ("నిక్షిప్తవిత్తన్"(నిధివలెనున్నస్వామి)అగుమధుసూదనుని ఆర్తితో జపించి)" అని అపత్పఖత్వమను గుణమును(అనగా ఆపదలో ఆదుకొనుట) ప్రకాశింపజేసిరి. మఱియు ఈ దివ్యదేశమునకు "పుకుమూర్" అను విలక్షణమైన తిరునామమును కృపజేసిరి. అనగా ఇచటి స్వామియొక్క నిరుపమాన సౌందర్యమును సేవించినవారు వెనుదిరిగి వెళ్లలేరని భావము. నవనిధులు ఇచట దాగియున్నవని అధర్మము కుబేరునితో కొండెములు చెప్పెనట. ఆకారణమున ఈ క్షేత్రమునకు కోళూరు అను పేరు కలిగెనని చెప్పుదురు. ఇది మధురకవి ఆళ్వార్ల అవతారస్థలము.

సూచన: సింహమాసం పునర్వసు తీర్థోత్సవముగా బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. తెన్ తిరుప్పేరై ఈ దివ్యదేశమునకు 3 కి.మీ దూరమున గలదు.

మార్గము: తెన్ తిరుప్పేరై నుండి ఆళ్వార్ తిరునగరిపోవు మార్గమున చిన్నకాలిబాట మార్గములో ఈ క్షేత్రము గలదు.

పా. ఉణ్ణుమ్‌ శోఱు పరుగునీర్; తిన్నుమ్‌ వెత్‌త్తిలైయు మెల్లామ్‌
    కణ్ణన్; ఎమ్బెరుమానెన్ఱెన్ఱే; కణ్‌గళ్ నీర్ మల్‌గి;
    మణ్ణి నుళవన్ శీర్ వళమ్మిక్క; వనూర్ వినవి;
    తిణ్ణిమెన్నిళమాన్ పుగుమూర్;తిరుక్కోళూరే.
             నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 6-7-1

    ఏవం శ్రీ పాండ్య దేశస్థ స్థలానాం వర్ణితో మయా|
    పురాణ సూక్త్యా యుక్తానాం వర్ణిత: శ్రీశ భక్తిత:||

శ్రియ: పతియందు గల భక్తితో పాంద్యదేశములోని దివ్యదేశములు వర్ణింపబడినవి.

                  మళయాళ దివ్య దేశములు

    మలయాళ మహాదేశ దివ్య క్షేత్రేషు సంభవమ్‌|
    విజ్ఞాపయామి విభవం యతిరాజ కటాక్షత:||

శ్రీ భగవద్రామానుజుల వారి కృపచే మలయాళ దేశము నందు గల దివ్య స్థలముల యొక్క వైభవమును ఇకపై విన్నవింతును.