పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పా. అలమ్బా వెరుట్టా క్కొన్ఱు తిరియు మరక్కరై
    క్కులమ్బాழ் పడుత్తు క్కులవిళక్కాయ్ నిన్ఱకోన్ మలై,
    శిలమ్బార్‌క వన్దు తెయ్‌వ మకళిర్‌కళాడుమ్‌.శీర్
    చ్చిలమ్‌పాఱు పాయుమ్‌ తెన్ మాలిరుమ్‌ శోలైయే.
          పెరియాళ్వారు-పెరియాళ్వారు తిరుమొழி 4-2-1

పా. నాఱు నఱుమ్బొழிల్ మాలిరుం శోలై నమ్బిక్కు, నాని
    నూఱు తడావిల్ వెణ్ణెయ్ వాయ్ నేర్‌న్దు పరావివైత్తేన్,
    నుఱు తడానిరైన్ద అక్కారవడిశల్ శొన్నేన్,
    ఏఱు తిరుపుడైయా నిన్ఱు వన్దివై కొళు జ్గొలో.
         ఆణ్డాళ్-నాచ్చియార్ తిరుమొழி 9-6

పా. మున్దుఱవురై క్కేన్ వరై క్కుழల్‌మడవార్ కలవియై విడుతడుమారల్
    అన్దరమేழு మలై కడలేழு మాయ వెమ్మడిగళ్ తమ్‌ కోయిల్
    శన్దొడు మణియు మణిమయిల్ తழைయున్దழுవి వన్దరువిగళ్ నిరన్దు
    వన్దిழி శారల్ మాలిరు-లై వణబ్గుదుమ్‌ వామడనె--.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 9-8-1

పా. నేశమిలాదవర్‌క్కుమ్‌ నినై యాదవర్‌క్కు మరియాన్
    వాశమలర్ పొழிల్ శూழ் వడమా మదుఱైప్పిఱన్దాన్
    దేశమెల్లామ్‌ వణజ్గు న్దిరుమాలిరుమ్‌ --లైనిన్ఱ
    కేశవనమ్బిదన్నై క్కెణ్డై యొణ్ కణ్ణి కాణుజ్గొలో.
    
పా. వలమ్బురి యాழிయనై వరైయార్ తిరడోళన్ఱన్నై
    పులమ్‌పురి నూలవనై ప్పొழிల్ వేజ్గడ వేదియనై
    శిలమ్బియలాఱుడైయ తిరుమాలి--లైనిన్ఱ
    నలన్దిగழ் నారణైనై నణుగుజ్గో లెన్నన్నుదలే.
                            9-9-1,6,9.

శ్లో. పీతామ్బరం వరద శీతల దృష్టిపాతం
   ఆజానులమ్బి భుజ మాయత కర్ణపాశమ్‌
   శ్రీమన్మహా వనగిరీన్ద్ర నివాస దీక్షం
   లక్ష్మీధరం కిమపి వస్తు మమావిరస్తు
          శ్రీకూరత్తాళ్వాన్-సుందరబాహుస్తవమ్‌ 14 శ్లో.

                      53