పుట:Delhi-Darbaru.pdf/425

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1 ' 08 గజేంద్ర మోక్షణము టీకా శాత్పర్య సహితము పేపరు , . 6 బైండు destes క్యాలికోబైండు రంగనాధ రామాయణము ద్విపద క్యాలికో బైండు , భాస్కర రామాయణము రుక్మిణీకల్యాము క్యాలి? కోబైంకు , కుచేలోపాఖ్యానము .. అప్పకవీయము ఆట బైంకు క్యాలికోబైండు 110 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము 301 ధ్ర నామ శేషముసాంబని 0 10 ఘంటువు టీకొసహితము ఆ ఓబైండు, డిటో క్యాలికో బెండు 012 సులక్షణసారము టీ సహితము0 8 2. - 2. O 8 డిటో పేపరు బైండు 06 కొటికలపూడి సీతమ్మ గారి రు. 04-0 రు. 02-0 " రు. " 0-240 రు. 0 O 8 .0 గ్రంధములు ఆహ్య బాయి (పద్యములు) లేడి సానురక్షకశతకము ఉపన్యాస సుచుమాలిక N B. ఈ గ్రంధము - స్త్రీలకు మిక్కిలి యుప యోగము. అన్ని యు ఒక్కసారి కొనువారికి రు. 0_12_0లకే యి ర్యబడును. ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు Modern English Telugu Dictionary with }; 8 0 నిజా న చ ం ది కా బుకు, డిపో. చింతాద్రి పేట, మదాసు.