పుట:China japan.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


చీనా

రైఫిలులను,190 ఫిరంగులను,5000 మిషీనుతుపాకులను 12 విమానములను, అనేకము వైరులెసు పరికరములను స్వాధీనము చేసుకొనెను.ఈయుద్ధానంతరమున సోవియటు సేనలు 2 లక్షల వరకు పెరిగినవి.300 తాలుకాలలో సోవియటులు వ్యాపించిరి. 8 కోట్లు ప్రజలు వీరియాజ్ఞప్రకారము వర్తింపజొచ్చిరి.

ఆరవ యుద్ధము

అప్పటినుంచి చియాంగుకెయిషేకు ఆరవయుద్ధమునకు సన్నాహములు చేయుచుండెను.చీనాపరిశ్రమలను, విమానములను బాగుచేయు మిషతో అమెరికావారు అతనికి 55 కోట్ల డాలర్లను ఋణముగాఇచ్చిరి.కాని ఈఋణముయొక్క ప్రధానుద్దేశ్యము చీనా అభివృద్ధికాదు.సోవియటు రిపబ్లికు యొక్క విధ్వంసము.ఇదికాక జర్మనీ,జపాను దేశములు మంచి సైనికసలహాదారులను, అమెరికా, కనడా,ఇటలీ దేశములు సుప్రసిద్ధ వైమానికదళ నిర్వాహకులను పంపించిరి.1938 సెప్టెంబరునాటికి చియాంగుకెయుషేకు సేన 10 లక్షలు.వీరిలో 4 లక్షల40వేల మందిని చీనా రిపబ్లికుయొక్క మధ్యభాగమునందే అతడు కేంద్రికరించెను.వీరికి 300 విమానములు, అసంఖ్యాకములగు తుపాకులు, గ్యాసు బాంబులు ఇయ్యబడెను.

సెప్టెంబరులో యుద్ధము ప్రారంభమాయెను.కాని 1934 మేయి జూనులనాటికి యెఱ్ఱ సేనలు క్యూమింగుటాంగు యొక్క 7 దళములను సర్వనాశనము చేసెను.50,000 మంది

21