పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము. 64

ఒకపౌరుఁడు. - ఆయన్ని తిండిపో తన్నావే, మరి ను వ్వేంటయ్యా ?

[సన్నాసి పలుకక నిష్క్రమించును.

ఒకతె. - (ఇతరులతో) అక్కోవ్ వో అక్కా , యీపరాసులు సిద్దీలు వీళ్లంతా మనరాయనింగారి యింటికి పెళ్లిళ్లకి వొచ్చిన చుట్టాలే గదా. వారికి చుట్టాలైతే మనకీ చుట్టాలే గదా. కడమ చుట్టాలకి వారు విందు చేస్తే, వీళ్లకి విందు మనం చేతాం. వీళ్లు మనపేటకొస్తే ;

రెండవది. - వేడి వేడి నూనంటి, అక్కో వో అక్కోవ్.

మూడవది. - వేడి వేడి నీళ్లోసి, అక్కో వో అక్కోవ్.

మాలుగవది. - పలసని యంబలి పెట్టి, అక్కో వో అక్కోవ్.

ఐదవది. - అందులోకి నంచుకోను మిరపగుం డేసి,

ఆఱవది. - తాగడానికి తెగబారెడు చు ట్టిచ్చి,

ఏడవది. - తలకీ సన్నెకళ్లూ పొత్రాలూ ఇచ్చి,

ప్రథమ. - పెద్దనిద్ర పొమ్మాని పండుకోబెడదాం.

వారందఱు. - " "

[అని నిష్క్ర.

పౌరులు. - యీళ్లగో డేంటో మనకి తెలలేదు. రండి. రాయనింగారు మనమల్ని కాసేకాలం తప్పితే, మన మెల్లి రాయనింగారిని కాయాల, మనం కత్తులతోను కటారులతోను పొడవలేక పోతే, పొడిచేవోళ్లకి కావలిశినయి అందిత్తాం, నౌకరీ చేతాం; అందుకు రాయనింగారిని అడుక్కొందాం.

[అని నిష్క్రమింతురు.

ప్రవేశకము సమాప్తము.

____________