పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రస్తావన.

3


నటి. - అటయినఁ బాడెదను.

             వచ్చెఁ జెలియ, యంచ లులియు వాసరంబులే
             చెచ్చెర వికసిల్లు కల్వ శ్రీసరంబులే. వచ్చె ....

సూత్ర. - [స్వగతము] ఆహా ! యేమిపాటరా దీనిది! ఈనాటకమువలన మరల నాకీర్తి పర్వి నావైరివర్గమునకు పెద్దలచేత చెంపకాయ లగును. నిశ్చయము. నిశ్చయము.

[నేపథ్యమున]

[భేరులు మ్రోఁగును, వీరకాహళములు మొరయును]

[వెండియు నేపథ్యమున]

హా ఆలాంటిచెంపపెట్లు మేము దప్ప మరెవ్వరూ యెప్పుడూ తిని వుండరు మహాప్రభో, వీరభద్రుడి చేత దక్షప్రజాపతి సమేతూ తినివుండడు !

[నటి విని ఱిచ్చవడి యరయుచుండును.]

సూత్ర. - [ఱిచ్చవడి] ఏమి యీ విఘ్నము ! [మరల భేరీకాహళములు మెరయును ఆలోచించుట నభినయించి] - వహవ్వా వహవ్వా ! ఎంతమంచి యుపశ్రుతి ! ఆ వాద్యధ్వానములవలె మనకీర్తి వ్యాపించి, ఆమొఱ్ఱవలె మనవైరులకు చెంపపెట్లగు ననుట ! అవునుగాని ఈయడావుడియంతయునేమి ? [నిర్వర్ణించి] ఓహో యిపుడే మహాపరివారముతో విజయనగరాధీశ్వరులు మన్నెసుల్తాన్ బహద్దరు విజయరామరాజుగారు గోలకొండవారి సేనాపతి బుస్సీదొరగారిబేటికి, ఎదుట సానిమేళాలతోఁ గూడతరలి, ఈదారినే వచ్చుచున్నారు. అమొఱ్ఱ ఈగుంపులోనిదే కావలయు. ఈవఱదలో తగుల్కొనక తప్పించుకొనిపోవుదము రమ్ము.

[అని వడివడిగా నిష్క్రమింతురు.]

ప్రస్తావన సమాప్తము.

_____________