పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/687

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


6% ఆ రి శ్రీ w:హి చ కి త్ర ము కేమిరీ - Cabin. గూ, కామిరీ, కొచ్చాకులు – 1/82 Part of the Mariner's Compass-కంపన్సులోని 880 డిగ్రీలలోను 82వ వంతు, مملو కొండగాలి అకరాబు - South-east ఆగ్నేయదిశ, చూ, సమకా, కొండగాలి అక *w-asso-Soyo - South-East by East - కొండగాలి అకరాబుకు అనగా ఆగ్నేయదిశకు ఎడమవైపు 880 డిرقا eులో 82-వ వంతు డిగ్రీలు గలదిక్కు. చూ, సవుకా, కొండగాలి అకరాబు-డావు-కొచ్చాకు - South -East by South - ఆగ్నేయదిశకు కుడివైపు 880 డిగ్రీలలో 82వ వంతు డిగ్రీలు చూపుదిశ, వూ, సవుకా, கே s"3 - Leach - S"coexo; Leaches - 88vos eso sexo.

  • - A standard or flag; $ 3's "dow To hoist a flag; కొడీ joo Ko; a flag staff. STâ’so - a ship or boat.

గాత్తకొయ్య - Jury mast - $683°ook 2,s కొయ్యకు 20839e7כגwיה శాత్కాలికముగా ఉపయోగించుటకు ఎత్తిన కొయ్య. కొయ్య సెల - Aloft - కొయ్యకు మిట్టమిగాఁది భాగము. "జీకొయ్య - Beacon - పల్లపు నీటి జాగాలోను, ఇనుక గిబ్బ విూదను, చిన్నగుట్టలమికాదను, నావలకు అపాయము తెలివీ క్ష కొయ్య లేక స్తంభము. చూ, సైను.

    • or $* - Limbers or Limber holes - తట్టు మిర్వాది నీరు వైకిపోవు బొక్కలు (కన్నములు).
  • SCota - Quadrant - సూర్యుని స్థానమును కనుగొనుట కుప రెయోగించు ఉపకరణము. చూ, కమూను. రూ. క్వార్డ్చరు.

శ్వారు - Quadrant - చూ, శ్వాడ్రాంటు. గందరావెట్టకు , Steady ! - గాలి తిన్నగా వీచుచున్నప్పడు ఓడ ఒక ముజరామిగాఁద వెళ్లుచుండగా “ అదే ముజరామినాఁద వెళ్లు, ఆ ముజరా తప్పించకు " అని చుక్కాణిదారుని ఆజ్ఞాపించుట. የኔ గందరావెళ్లకు - Nothing off ! గాలి వీచుచున్న మార్గమునుండి ఓడను తప్పించవలడని చుక్కాణిదారునికి *ặ. ர గావుటావులు - చిన్న చాపలు,