పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/679

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


618 ఆ ం ధ్ర భాషా చ రి త్ర ము లాంపు, లైటు, చిమ్మినీ, టంబ్లరు, టాపు, బొయిను, టోలు గేటు, ట్రంకు, పైపురైటింగు, టైపురైటరుమిషను (Machine), డ్రాయరు, టేబిలు, బీలేువా, స్లాండు, డై రి, డెల్లా, నటు వె డు, బేరింగు, వి. పి., ఇన్స్యూరు, రిజిస్తరుచేయు, (2) مساسشها [y بسته ᏬᎼ ವಿನ್ದು, పోస్టాఫీను, పోస్టుమ్యాను, బుక్కు-పోస్టు, ప్యాకెటు, పార్సెలు, నవల, పటా లము, పటాను, సోల్టరు, బారకాను, వెప్పరుమెంటు, సోడా, లైప్జూను, లెను నేడు, ఆ రెుజి, వైపు, పార్కు, ప్లాను, పశౌశ్రీ, ప్యాను, ప్యానుబుక్కు- "S:ം గ్సుబ్యాంకు, కోఆపరెటివ్ సొసయిటీ, బీరు, (beef), బ్రాందీ, విస్కీ, బురును (brush), బిస్కోతు, బిగిలు, బాంబు, మ్యూజియము, పార్కు, రూము, రీము, రబ్బరు, రోడ్డు, రూలు, రూలు(క జ్ఞ), రిజిమెంటు, లిస్టు, లాటరి, లాంతిరు, లెటరు, లవండరు, వార్నీను, సర్కను, సోపు, సిమెంటు, హోటలు, హారృరు, ఎస్టేటు, కాం, గెసు, కాన్ఫరెన్సు కంటోన్మెంటు, న్యూను పేపరు, ప్రాప్రయిటరు, أضنا టేపు, డిమిగ్మా, జోను(-గాడు), రీజన్, రైటరు, సీకు, సె డు, హెడ్లు. © سسه బుడతకీచు భాష. ఇంగ్లీషుపదనుల తిరువాతిఁ దెనుఁగునఁ జేరిన వానిలో పోర్తుగీసు పదను లెక్కువగానున్నవి. పోర్తుగీనులను తెనుఁగువారు బుడితికీచు(సు) లనుచుండిరి. వీ రీజేశమునకుఁ బదునాఆవ శతాబ్దారంభమున వర్తకమునకు వచ్చి, జేశమువై నధికారమును గూడ సంపాదింప యత్నించిరిగాని, 1668 సం రమున మయి స్త్రఖానుఁడు వీరినోడించి, వారి యధికారమును నాశము చేసెను. బుడతకీనులతోడి సంపర్కమువలన నీ కింది పదములు తెనుగుఁన జేరినవి: لا అమారుత్రాడు (అమార్); అనాస, - అనారస - పండు (పోర్తు. అననస్); అల్పీ (పోర్తు. అల్ఫినె తె), చేదర (పోర్త. చదెయ్ ర. శ. ర. వ్పై తిప్పి) తువాలు, తువాల (పోర్త, తొఅల); కాఫీ (పోర్తు. కా ఫె); సగ్గు - (రాయల సీను; సబ్బు - ) బియ్యము (పోర్తు. సగు; బంగాలీ: పగు, ز(ندهكة బొర్తాము R@ (పోర్తు. బొతాఒ); కమిరాజు (పోర్తు. చమిరాసి); వీపా (పోర్తు. పిప); మఱక = మచ్చ (పోర్త, మార్చ) అల్తారా (పోర్తు. అల్లారిఓ); (తాళము) చెవి (పోర్తు. ఇచా"వె; హిందూస్థానీ చాబీ); గరండాలు (పోరు. ಲಡ) బాల్చీ (పో 竺、 బాల్టె); ఒలాండులు (పో 으. హొల్లనైజ్); తపేలా (పోర్త. శాల); జాలపు (గుండ) = విరేచనములు చేయునుందు (పోర్తు. జలాప); వెసల. చూ, విజయ విలాసము - 2 ఆళ్వా (పోర్తు. వసిల్ల); బొప్పాయి (పోర్త, పవై అ) ఇస్తిరీ (ుట్టలు) (పోర్తు. ఎస్తిరారు) గోదాము (పోర్తు. గుదాఒ); కప్తాను (పోర్తు. కపితాఓ); కోబీ - కేబీజి (పోర్తు. కోవె); పాదిరి (దొర) - మిషనరీ (పోర్తు. పార్రె); గమేళా - ఒకపాత్ర, (పోర్త. గమేల్ల); బిస్కోతు (పోరు. బిస్కో య్తో) సాంత్రానారింజ (పోర్త, చింత్ర); మేన్రీ (పోర్త, మొర్రె)