పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/666

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శేనుఁగునఁ జేరిన యన్యదేశీయ శబ్దజాలము. 605 లలోను, కళాశాలలలోను గొంతవఱకుఁ బండితులును నితరులును నింపుపచ ముల ప్రవేశమును నిరోధింప నెంత ప్రయత్నించినను, నవి భాషయంగు ప్రుశే దెచుట కితరమార్గములు లేకపోలేదు. అవి యాయితరమార్గముల బ్రువే இot) స్థిరపడిన పిన్మట నేదియో గొప్ప విప్లవము ဍာဂ္ယီ పంతటి బలను కలర్, క్షలిగినఁగాని యాప్రవాహమాగదు. అవ్పడయినను నాయావస్తువులును భావ పులును దేశమునందంతరించినఁ దప్ప నాపదములును భాషనుండి తొలగి వు. പ് § 23. న$ ميم همf ○く 9 9) ఆంధ్రుదినపత్రి న జ ధో° నీ యాంx ప్రభావ మెంత వఱకు వ్యాపించి רCo నదో తెలియఁగలదు. ఈ దిసపున (28. 6. 1988) వెలువడిన యాంధ్ర, ക് 2 ** с བམ༽ 彰 పతి కనుండి యీక్రింది పదము లుద్ధృతములు— ఆంగుకో; అండు కంపెనీ; అండ్ సన్సు ఆక్టోబరు, ఆడిషనలు (జిల్లా) ᏬᎩ Y を丁 మేజస్ట్రే టు; అడ్వాన్సు; అడ్వకేటు; అపీలు, అప్ కంట్రీసు, ఆ యిటములు, ఆరన్లు (చేయఁబడిరి), ఆసో నియే డ్ , వెస్, ఆంటి ఎవూల్లి మే ప స్ సొసె ట్రీ, 8.) / السفا O Gسيس ~ c.9, co, X- ് അറ്റ് 8. ཕནྡྲ་ :T གཞས། ლჭ^ტჭ డంపింగుబిల్లు, ఆగస్టు, ఆఫీసు, ఆయిల్ క్యాన్, ఆర్డరు(లు), ఆర్డినరి, ಆಣ್ಣ (3), ఇంజను, ఇండియా గర్నమెంటు, ఇండియన్ ట్రాన్సుకా టి నేటల్ - ఏగ్వేసు; ఇంపీరియల్-ఏ ర్వేసు, ఇంపీరియల్ బ్యాం క(కి), ఇన్ గ్రియర్", ఇన్స్యురెన్సు, ఇర్రిగేషను చీఫ్ ఇంజనీరు, ఇమి ఓషన్ నుండ్, ఈస్టు ఇండియా కాటన్ అసోసియేషన్, ఈస్టుఇండియా ఫిలింకంపెనీ, d— ఎండోమె టుబొ, ఎకరములు, ఎక్సుప్రెసు, ఎగ్జాస్టు వైపు, ఎక్సుపెల్లర్, హంగేరియను, ఆస్ప ෆී ఎసి మేటు, ఎస్టేటు ఆడ్ నె జకీ కౌన్సిలు, ఏజంటు, ఏజెంటు, ఏజెన్సీ, ఏ, పిల్, Q— )لمفا מ"א ざ Sિ 9.૦ ミ下 >۔ ہر گیا۔ 6 -త í« —=> s ^ 3 r ن- 6 ూఫీసు, ఐరు , ఐరన్ అండ్ င္ဆိုႏ်း ఓవర్ సీరు, (అర) ఔన్చు, ఔన్సులు, ඡෆ ట్ర ఫ్ల, కన్స్టిబ్యూషను, కమిటీ, కమిటీ నేుంబర్ల, కమిష నకు, (సె వును) కమి & * * جایهایی רי) ‘‘‘گا- 禹 جاتی 2 ودعا Ꮡy , కన్వనులోను, కర్రెన్సీ కన్స ర్పెటివు o యూనియన్, కన్ప ర్వెటివు; § లెక్టరు, కను, కాంగ్రెసు, కాన్సోల్సు, గౌప, కా, కామన్సు (సభ), కార్పొరేును శేక్షియో, కాలు, కారాಶಿ೯ (దావక సు), కాలేజి, కెనాలు, தக் * Vo so) ཕ༽ 8 · བསོད་, -8ها کج -- An $ ۹حسم కెమికల్ వర్క్సు, కేటలాగు, ులు కొన్సిలు, క్యాంపు, క్యాంపు SPং3৩, క్యాటలాగు, కాసు (పరీమ్), క్రైస్తవప్రేడ్ - యూనియనులు, امت\ فاسد ۶ .مايو S یخچه گیتار s }_స్త్రని మిషనరీ, క్రౌను టాకీసు, క్లబ్బు క్ష్సీ్సు క్లెయిములు, Xま863ァマ మిక్శ్చర్, గనోరియా, గనోరియా స్పెసిఫిక్, గవర్నమెంటు, గినిర్నను (పేట), గారుటీ, గిల్లుయెడ్డి సెక్యూరిటీలు, గ్యాంటీ, గోలు (హాకీ), గ్రాంటులు, గూప్ ఫోటో, గ్రేట్ ఇండియ - (జ్యోతిషాలయము), బ్లాకోను చర్చి, (విద్యుచ్ఛ_) చిఫ్ ఇంజనీరు, చీఫ్ సూపరింటెండెంటు, చైర్మను ఛార్జి, (లాటీ)