పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/464

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి - ప్ర, కరణ ము. 405 గుజరాతీ భాషలయుదవి స, స్థ (Z) లుగా మాత్రినవి. అప్లే, సింహళీ భాష యంగును వూర్పుకలిగినది. ఉదా: సం. చొర; హిం, చోన్, మరాఠీ, నేక్టా ് དེ་ འདས་ so নন-o مه لأن 聽 گیاه 疊 كمه సం, చక్రీ; ప్రా, చక్కీ-; మా జ్వాటీ, సక్కి మొదలయినవి. ఈ మార్పు పద మధ్యమందును, అనుఁ గౌ పరుషములు రెండచ్చుల మధ్యనయిన పడినప్పడును గలిగినది కాని, అచటి గ, స, డ, ద, వ, లు సాధారణముగ లోపించి, వాని స్థానమున నచ్చులునూత్రము Reહ3 యార్యభాషలయందు నిలిచినవి. -ఈ వూర్పు, అనఁ గా పరుషములకు గ, స, డ, ద, వ, లు గలుగుట సంధి యందును గలుగును, సంధియందు పరప దాది హల్లు రెండచ్చులనడునుఁ బడుటచే ప్రత్యేక పదములందు గలిగిన నూర్పులే వానికిని గలిగినవి,